Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije i akcionarska društva". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad iz predmeta
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I
BERZANSKI MENADŽMENT
tema:
AKCIJE I AKCIONARSKA DRUŠTVA
Sadržaj:
Smisao i ekonomski značaj pojave akcionarstva
Pojam i karakteristike akcijskog kapitala
Akcionarsko preduzeće i menadžerska revolucija
Dohodak akcijskog kapitala – dividenda
Nominalna vrednost akcije i njena prodajna cena
1.SMISAO I ZNAČAJ POJAVE AKCIONARSTVA
Akcionarstvo je oblik udruživanja manjeg ili većeg broja individualnih kapitala. Ono predstavlja najpogodniju formu dobrovoljne centralizacije slobodnih novčanih sredstava kapitalista, ali i sitnih štediša. Tako je zapravo i nastao poseban oblik krupnog kapitalističkog preduzeća koje se označava kao akcionarsko društvo.
Nastanak akcijskog kapitala je bio uslovljen potrebom dalje ekspanzije i šireg razvoja kapitalističke robne proizvodnje. Potreba tako radikalnog zaokreta u ekonomskom razvoju kapitalizma bila je iznad postojećih ekonomskih mogućnosti individualnog kapitala i njegove individualne akumulacije. Glavna komparativna prednost akcijskog kapitala je upravo u tome što se udruživanjem mogu obezbediti sredstva koja prevazilaze mogućnosti bilo kog individualnog kapitala, a na taj način su stvorene prilike i sredstva za nastanak i razvoj privrednih grana kojima su bila potrebna veća materijalna sredstva.
Isovremeno su nastale potrebe da se uvode modernije tehnike i tehnologije, koje su takođe iziskivale materijalna sredstva do kojih ne bi bilo moguće doći da nema akcionarstva.
Akcionarstvo je nastalo kao objektivno uslovljena potreba daljeg razvoja kapitalističkog načina proizvodnje. Sam istorijski razvoj kapitalizma neosporno je nametnuo potrebu za većim sredstvima i istovremeno za novim tehničkim progresom, a time je uslovio i nastanak akcionarskih preduzeća. Istorijski razvoj potvrdio je Marksov zaključak da će razvoj akcionarstva stvarno značiti kretanje ka novom načinu proizvodnje.
2. POJAM I KARAKTERISTIKE AKCIJSKOG KAPITALA
Akcijski kapital predstavlja kapital većih srazmera koji nastaje udruživanjem manjeg ili većeg broja individualnih kapitala.
U nastavku će biti izložene upravo one osobenosti akcijskog kapitala koje pokazuju njegov poseban ekonomski značaj:
Akcionarsko društvo je uvek društvo većih razmera, a kapital se po potrebi uvek može još uvećati. U odnosu na individualne kapitale akcionarska društva mogu da raspolažu većim proizvodnim i ekonomski potencijalom.
Veliki kapital akcionarskih društava ima izvesne prednosti u vezi sa dobijanjem kredita. Banke su sigurnije u povraćaj, a i sama akcionarska društva prispele obaveze mogu izmiriti emitovanjem akcija ili pretvaranjem kredita u akcijski kapital.
Razvoj akcionarskog sistema organizacije kapitalističke privrede vodi cedntralizaciji upravljačke moći kapitala. Sistem odlučivanja u akcionarskom društvu je takav da manji broj kapitalista može da raspolaže daleko većim kapitlom nego što je njihov sopstveni, a ponekad mogu da kontrolišu i cele oblasti privređivanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta