Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Energetika". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ENERGETIKA
Seminarski rad
SADRŽAJ
1. UVOD
U ovom seminarskom radu obradit ćemo temu s naslovom energetska politika. Energetika je privredna djelatnost koja se bavi proučavanjem i iskorištavanjem različitih izvora energije te proizvodnjom električne energije. Energetika je bitna za razvoj čitavog društva. Suvremeni privredni razvoj neke zemlje u potpunosti zavisi od raspoloživih izvora energije, njihove iskorištenosti i primjene u proizvodnji i potrošnji.
U prvom djelu navest ćemo što je to energetika općenito i njezino značenje. Zatim u drugom djelu navest ćemo koji su obnovljivi izvori. U sljedećem djelu govoriti nešto o energetskom sektoru u Hrvatskoj, zatim spomenut potrošnju energije u Hrvatskoj i svijetu,pa koje su direktive EU, načela i strategija razvoja energetskog sektora u Hrvatskoj, pa nešto ćemo reć i o plinofikaciji Hrvatske i vozilima na plin.
Na kraju spomenut ćemo kako cijene energenata utječu na gospodarski razvoj.
2. POJAM I ZNAČENJE ENERGETIKE
Promatrano s ekonomskog motrišta, energetika je infrastrukturni sektor koji sustavno istražuje, koristi i komercijalno proizvodi te opskrbljuje sve vrste potrošača svim dostupnim vrstama energije po ekonomski prihvatljivoj cijeni. Energetika se postavlja i kao možebitno najvažniji infrastrukturni sektor, s obzirom da visoki koeficijent korelacije postoji između energetike i razine razvijenosti neke zemlje.
3.OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Obnovljivi izvori energije su :
sunčeva energija - je obnovljiv i neograničen izvor energije od kojeg, izravno ili neizravno, potječe najveći dio drugih izvora energije na Zemlji.
energija vjetra - Vjetar je vodoravna komponenta strujanja zračnih masa nastala zbog razlike temperatura, odnosno prostorne razdiobe tlaka. Vjetar je posljedica Sunčevog zračenja, a na njegove značajke dobrim djelom utječu lokalni čimbenici.
energija vodenih tokova - pojmom energije vodenih tokova , odnosno jednostavnije hidroenergije obuhvaćene su sve mogućnosti za dobivanje energije iz strujanja vode u prirodi
biomasa - Biomasa je gorivo koje se dobiva kemijskim procesima od biljnih ulja, repice, soje, suncokreta, palme, pa čak i rijetkih algi.
energija okoliša - obuhvaćene su sve mogućnosti za dobivanje energije (električne, toplinske, mehaničkog rada) iz neposrednog fizičkog okoliša: tla (podzemlja), vode i zraka.
4. ENERGETSKI SEKTOR U HRVATSKOJ
Što se hrvatskog energetskog sektora tiče, dominantan dio organiziran je u dva velika
sustava : INA ( Industrija nafte) i HEP (Hrvatska elektroprivreda).
U sustavu INE su istraživanje i proizvodnja nafte i plina, rafinerijska prerada, organska i anorganska petrokemijska proizvodnja, trgovina tj. opskrba tekućim i plinskim energentima i ostalim petrokemijskim proizvodima. U sustavu HEP-a su proizvodnja eletrične energije u hidroelektranama i termoelektranama, prijenos i upravljanje sustavom, te distribucija električne energije krajnjim potrošačima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta