Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Grad - Lion". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Seminarski rad
Predmet: Poslovna komunikacija
Tema: Lion
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
Smer: Hotelijerstvo
Lion - grad na dve reke
Ako ste već posetili Pariz ili se jednostavno zasitili priča o njemu, vreme je da posetite Lion. Drugi po veličini i značaju, ovaj prelepi francuski grad na ušću dveju reka, predstavlja susret drevne istorije i najmodernijih zbivanja. Prva prestonica francuskih predaka, grad u kojem je živeo jedan Rable, čije ulice i znamenitosti nose velika imena, poput Viktora Igoa, Emila Zole, čiji centar svojim velelepnim spomenikom slavi najvećeg kralja, grad koji je obnovio i potpomogao najmoćniji imperator, ujedno je i mesto na kojem možete dobro da se zabavite i odmorite
Kada kažemo Francuska, najpre pomislimo na vina, dobru hranu, luksuz, modu i uopšte lepotu. Kada kažemo Francuska, pomislimo i na najveća imena iz sveta umetnosti i književnosti, ali i na monarhiju, Revoluciju, slobodu i neke od najvažnijih istorijskih i političkih momenata. Ako ste već posetili Pariz, nesumnjivo najstereotipniji simbol svega navedenog, ili se jednostavno zasitili priča o njemu, vreme je da posetite Lion. Drugi po veličini i značaju, ovaj prelepi grad na ušću dveju reka, predstavlja susret drevne istorije i najmodernijih zbivanja. Prva prestonica francuskih predaka, grad u kojem je živeo jedan Rable, čije ulice i znamenitosti nose velika imena, poput Viktora Igoa, Emila Zole, čiji centar svojim velelepnim spomenikom slavi najvećeg kralja, grad koji je obnovio i potpomogao najmoćniji imperator ujedno je i mesto na kojem možete dobro da se provedete, ali i odmorite.
Istorija lionske regije je blisko povezana sa geografskom pozicijom ušća Rone i Sone. Svi važniji putevi trgovine ćilibara i kalaja prolazili su kroz dolinu Rone. Lion postaje značajan u 16. veku pre nove ere kao glavni grad Gala.
Oko 600. godine pre nove ere Kelti osnivaju svoj grad na ušću ovih dveju reka. U 2. veku pre nove ere on je sedište rimskih trgovaca, a 43. godine pre Hrista, slobodni seljaci osnivaju Lugdunum (grad keltskog boga Luga), nakon što su proterani iz Beča. Rimska kolonija razvija se na uzvišenju Furvije i postaje raskršće svih velikih puteva. No, ubrzo stanovništvo napušta brdašce i nastanjuje se na obalama reka...
U 5. veku nove ere Burgunđani krste ovaj grad u Lugdon, a posle franačkih osvajanja i podele carstva Karla Velikog ova regija priključena je Provansalskoj kraljevini, a zatim i Svetom rimskom carstvu. Tokom vekova ime ovog grada se pojednostavljuje u Ludun i konačno postaje Lion u 18. veku. Isterani iz svoje zemlje građanskim ratovima, Italijani uvode u Lion proizvodnju svile početkom 15. veka. U isto vreme firentinski bankari (među kojima i Mediči) uključuju ovaj grad u svoje poslovanje, a nemački štampari osnivaju u njemu svoje ateljee. Krajem veka dvor Šarla VIII smešten je u Lion, koji postaje najbogatiji i najnaseljeniji grad kraljevine.
Fransoa I, koji je često boravio u ovom gradu, favorizuje razvoj svilarstva i ohrabruje velike intelektualne i umetničke pokrete renesanse. U međuvremenu, narodne bune, štrajkovi kompanija štampara, beg protestanata od persekucije i religiozni ratovi potresaju grad sve do kraja 16. veka. Anri IV smiruje grad postavljajući jednog upravitelja i slavi svoj brak sa Marijom de Mediči u katedrali Svetog Jovana. U 17. veku osnivanje Velike fabrike koči zanatlije svile, što će sredinom 18. veka dovesti do njihovih prvih štrajkova. Nakon razaranja za vreme Revolucije, Napoleon oporavlja grad i razvoj svilarskih ateljea. Kanuti (lionski svilarski radnici) malo-pomalo nastanjuju Kroa Rus.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta