Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cilj i zadaci vaspitanja". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Cilj i zadaci vaspitanja
1.Pojmovno određanje cilja i zadatka vaspitanja
Kao intencionalna aktivnost, vaspitanje ima obavezno neki cilj.Cilj vapitanja se uvek svodi na to da se vaspitanici razviju u ličnosti određenih svojstava.Budući da je cilj, zbog togs što je društvena delatnost - društveno determinisan ,različita društva imaju različite ciljeve vaspitanja.Doduše, pojedinci se u vaspitanju rukovode i ciljevima koji više ili manje odstupaju od vaspitnog cilja odgovarajućeg društva, no ovde neću govoriti o vaspitnim intencijama pojedinaca, već o društvemo vaspitnim intencijama.
Pošto se cilj vaspitanja, po pravilju, veoma uopštano formuliše , uobičajeno je da se on razlaže na sastavne komponente. tj. na više odgovarajućih užih ciljeva , koji se ne nazivaju zadacima vaspitanja.To su zahtevi koji se obično formulišu u normativnom obliku ( u obliku smernica ) .Oni moraju proizilaziti iz cilja vaspitanja i biti ostvarljivi, a uz to predstavljati sistem čija realizacija garantuje ostvarivanje cilja vaspitanja.
U našem društvu vaspitanje ima za cilj svestrano razvijanje ličnosti.Zato se tu zadaci vaspitanja najpre određuju po stranama vaspitanja.Na taj prvi nivo konkretizacije cilja vaspitanja nadovezuje se naredni nivoi - sve do određivanja zadataka neposredne vaspitne delatnosti.
2.Bitne determinante cilja i zadatka vaspitanja
Cilj i zadatke vaspitanja determinišu ovi, međusobno povezani , činioci :
Društvo. - Cilj i zadaci vaspitanja zavise u prvom redu od društva , u kojem se to vaspitanje ostvaruje, kojem to vaspitanju služi.Pri tom se misli kako na karakter društvenog uređenja , tako i na karakter društvene podele rada, položaj ličnosti u zajednici, perspektive daljeg društvenog razvoja, kulturni nivo zajednice i tome slično.
Shvatanja o čovekovim moćima. - Cilj i zadaci vaspitanja zavise i od toga kako se ocenjuju čovekove mogućnosti, tj. od odgovora na pitanja o stvarinim čovekovim moćima .Tamo gde se čovekove mogućnosti realno sagledavaju sasvim drugačije se određuju cilj i zadaci vaspitanja nego tamo gde se te mogućnosti potcenjuju ili precenjuju.
Pedagoška shvatanja - Pedagoška shvatanja takođe utiču na određivanje cilja i zadataka vaspitanja.Doduše, i ona spadaju među ideološka shvatanja, ali ih ipak treba i posebno spomenuti, budući da imaju veoma značajnu ulogu u određivalju cilja i zadataka vaspitanja.Cilj i zadaci vaspitanja uvek su zavisni i uvek će zavisiti od toga kako se gleda na ulogu i mogućnosti vaspitanja u razviktu ličnosti,na odnose između društva i vaspitanja, na položaj vaspitanika u vaspitnom procesu i tome slično.
3.Svestrani razvitak ličnosti kao cilj vaspitanja
U progresivnim društvima se nastoji da se svima stvore mogućnosti za što svestraniji razvitak.Da li će, međutim, te mogućnosti postati stvarnost, i u kom stepenu će to postati - zavisi od svakog pojedinca lično.Pod svstranošću se ovde ne posrazumeva univerzalnost.Ne radi se , znači, o tome da vaspitanik postane sveznalica i čovek koji je za sve osposobljen.Tako šta nije ostvarljivo, pa se u vaspitanju tome i ne teži , već se nasoji da svaki pojedinac ispolji i što potpunije razvije sve svoje ljudske potencije.Reč je , dakle, o celovitom razvitku ličnosti, razvitku svih njenih aspekata , strana.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta