Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komunikacija i novi mediji". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Mенаџмент у култури
Факултет за културу и медије
Мегатренд Универзитет
Семинарски рад: КОМУНИКАЦИЈА И НОВИ МЕДИЈИ
Београд, 2009
Увод
Комуникација и нови медији
Као технологије, нови медији потресају темеље људске културе и искуства. Ипак, ни један медиј није потпуно нова и оригниална творевина. Мобилној телефонији претходила је класична (фиксна), преносној мултимедији - телевизија и биоскопи, претеча Интернета били су радио-аматери, примитивне рачунарске мреже и ББС-ови. Почеци вештачких канала комуникације сежу у далеку преисторију, све до пећинског човека. Ту се срећемо са првим прећинским цртежима, мапама и писаним текстом. Знатно касније појављују се књиге, које ће скоро 4000 хиљаде година доносити знање, религију и машту у све крајеве света.
Термин нови медији је у употреби од 70-тих година 20. века. Користили су га истраживачи различитих дисциплина који су проучавали утицај информационих и комуникационих технологија на друштво и појединца. С почетком глобалне дигитализације (крај 20. века) улази у масовну употребу, истовремено мењајући смисао.
Нови медији првенствено подразумевају нове канале комуницирања
Дати тачну дефиницију тог појма није једноставно, а вероватно ни могуће. Сваки пут кад старе медије почнемо да користимо на нов начин, добијамо нове медије. Узмимо за пример радио. Раније, као и данас, служи за пренос гласа и музике. Данас, ипак, можемо да бирамо коју врсту музике желимо да слушамо, које ауторе, које емисије, у које време и којим редом. Интернет радио нам је донео слобододу да сами уређујемо свој радијски програм. Ускоро ћемо моћи да комбинујемо расположиве изворе целе планете – јапанску музику, вести Европске уније, талк-схоw из Неw Yорка и локалну временску прогнозу. Али и даље, радио служи да нам преноси инфомрације и да нас забавља, и ту се ништа није променило.
Више заправо не говоримо о новим медијима, већ о новим технологијама које се преплићу, дефинишући, на темељу електронике, оквире за стварање, презентацију и комуникацију информација. Најбоље је термин прихватити буквално, што значи да се односи на медије који су се појавили последњих деценија, односно, година. Раније су то били радио, телевизија, сателитске комуникације; данас под термином нови медији подрзумевамо интернет, мобилну телефонију и преносну мултимедију.
Интерактивност у комуникацији
Интерактивност представља промену од једносмерне комуникације традиционалних медија ка дифузној комуникацији у којој сваки човек и машина представљају истовремено емитере и пријемнике. Текућа трансформација комуникационих технологија праћена је експанзијом нових медија. Паралелно са глобализацијом одвија се и локализација медија, а електроски медији су данас пристуни на свакој тачки планете.
Еволуцијом медији мењају своје карактеристике, а некад и улогу. Интерактивност, као важна особина нових (или новијих) медија, такође мења своје форме и манифестације. Ипак, већина данашњих медија, као и мултимедије, ни изблиза не искоришћава све технолошке капацитете који су на располагању. Иако је у стварању овог текста превенствено коришћена нова технологија - као извори нови медији, а као канал комуникације глобална рачунарска комуникациона мрежа (позната као Интернет), он ће на крају завршити на папиру. Биће прочитан од почетка до краја, редом како је састављен. Ни у једном тренутку неће изаћи ван оквира неколико А4 страница на којима је одштампан.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta