Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Civilizacijski kontekst engleskog jezika". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.CIVILIZACIJSKI KONTEKST ENGLESKOG JEZIKA
PREDMET
»STRANI JEZIK I CIVILIZACIJA 1«
UVOD .................................................................................................................... 3
1. CIVILIZACIJA – POJAM I KARAKTERISTIKE ............................................. 4
1.1 Suživot naroda i koegzistencija .............................................................. 5
2. ISTORIJA ENGLESKOG JEZIKA .................................................................. 6
3. OSOBINE ENGLESKOG JEZIKA ................................................................. 7
3.1 Globalizacija engleskog jezika ............................................................ 8
3.2 Srodni jezici i izvedene varijante engleskog jezika ............................. 9
4. UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA KULTURU JEDNOG NARODA ......... 10
5. UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA SRPSKI JEZIK I NA OSTALE
JEZIKE U SVIJETU ..................................................................................... 11
ZAKLJUČAK ................................................................................................... 12
LITERATURA ................................................................................................... 13
uvod
Jezikom se uspostavlja komunikacija, a poznavanje jednog stranog jezika omogućava čovjeku da uspostavi kontakt i upozna govornike tog jezika, da upozna njihovu zemlju i kulturu.
Uspostavljanje komunikacije i kontakta sa drugima čovjekova je neugasiva želja jer čovek je prije svega biće jezika. Svoje lično iskustvo, stavove, ideje, čovjek izražava jezikom i na taj način jezik i riječi koje koristi postaju most između njega i drugih. No, jezik je i važan dio šire zajednice, jednog društva, kroz koji se pripadnici tog društva identifikuju kao njegovi članovi.
Jezik i kultura su povezani: jezikom se izražava kulturna realnost, odnosno jezikom se razmjenjuju ideje ili informacije o događajima u svijetu koji dijelimo sa drugima. Jezik je i sredstvo kojim čovek kreira i oblikuje svijet i kulturnu realnost, jer kroz verbalne i neverbalne elemente mi stvaramo značenje koje je razumljivo drugim ljudima, drugim pripadnicima jedne kulturne zajednice. Na kraju, jezik je i simbol društvenog identiteta kroz koji se identifikuju govornici istog jezika i na taj način on simbolizuje kulturnu realnost.
U svakom jeziku ogledaju se vrijednosti i vjerovanja kulture iz koje je taj jezik potekao. S toga, učenje nekog jezika predstavlja i učenje kulture tog jezika.
Upoznavanjem kulturnih navika i načina korišćenja jezika jednog naroda, osoba dobija mogućnost da ostvari kontakt, da razume svoje sagovornike. Upravo u kontaktu sa stranim jezikom i stranom kulturom možemo da sagledamo koliko je jezik složen i kompleksan fenomen, iako se čovek njime služi neobičnom lakoćom i vještinom kada ga govori kao maternji. Osim toga, možemo da osjetimo i da shvatimo koliko je ljudska komunikacija takođe složen i delikatan fenomen koji zahtijeva raznovrsne vještine, znanja i osobine čovjeka.
Engleski jezik je jedan od najrasprostranjenijih jezika koji se danas koristi. Po broju ljudi koji govore ovaj jezik on je drugi u svijetu i zauzima značajno mjesto u svim medjunarodnim naučnim i poslovnim oblastima.
CIVILIZACIJA – POJAM I KARAKTERISTIKE
Civilizacija obuhvata ukupnost svih vještina, znanja, običaja, misaonih i umjetničkih uvjerenja i nadzora do kojih je pojedina zemlja doprla dugotrajnom borbom protiv prirodnih i društvenih snaga i otpora kroz vjekove.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta