Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Autorski ugovor". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Pisana dela
Govorna dela(predavanja, besede)
Dramska dela
Dramsko muzička
Koreografska dela
Pantomimska dela
Muzička dela
Filmska dela
Dela likovne umetnosti,
Arhitekture
Primenjene umetnosti
Namena dela nije od značaja, bilo da se radi o ostvarenju lukrativnih ciljeva ili zadovoljenju kulturnih potreba i bez obzira na to da li delo ima nemoralan ili zabranjen cilj, o čemu se vodi računa tek prilikom javnog rasturanja dela.
Tako može biti zabranjeno izvođenje, prikazivanje ili izlaganje dela koje bi bilo suprotno dobrim običajima i javnom poretku.
Umetničku vrednost i njeno ocenjivanje nije moguće odrediti na objektivan način pa je to prepušteno ukusu javnosti.
Umetnička dela se stvaraju da se svide nekome, bilo kakvoj publici, pa zato javnost treba da ceni vrednost jednog dela prihvatajući ga ili odbijajući ga. Ono što se sviđa jednima ne prihvatljivo je i predstvlja potpuni kič za druge, ali svako delo je namenjeno nekome kome će se svideti.
Autosko delo je stvoreno da bi se otuđilo, odnosno da bi kao i svaka roba bilo komercijalizovano na tržištu.
SPOLJNA FORMA DELA
Pravo štiti sve proizvode ljudskog duha pod uslovom da su dobili svoju izražajnu, materijalizovanu formu.
Koreografka i pantomimska dela uživaju zaštitu samo ako je njihovo predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način.
ORIGINALNOST DELA
VRSTE ZAŠTIĆENIH DELA
Književna dela
Pisana dela – To su knjige, brošure, zatim tekstovi iz oblasti beletristike, naučne i stručne literature, naučni i stručni radovi i članci, novinski članci, beleške, itd.
U kategoriju knjiga spadaju pored romana, novela, pripovedaka i drame, komedije, scenarija ali i slikovnice, stripovi, enigmatske igre i rebusi.
Muzička dela
Muzička dela su umetnička dela koja se izražavaju pomoću tonova i uživaju zaštitu pod uslovom originalnosti. Muzička dela se sastoji iz tri elementa: melodije, harmonije i ritma.
Ova dela uživaju zaštitu bez obzira na to da li su zabeležena putem nota ili na primer na traci, bez obzira da li su propraćena rečima ili ne a takođe ni veličina dela nije od presudnog značaja.
I ova dela mogu biti izvorna i izvedena. U okviru izvedenih dela razlikuje se:
aranžman(obrada kod koje se delo prilagođava za izvođenje na drugim instrumentima)
varijacija(novo delo stvoreno pozajmljivanjem teme i dodavanjem novog motiva)
skraćenje muzičkih dela i razne vrste zbirki
Izvedena muzička dela se mogu i dalje obrađivati, pa i te obrade mogu biti zaštićene ukoliko poseduju originalnost.
Pozorišna dela
Ovakva dela su zaštićena kao:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta