Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Budizam". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Internacioni fakultet
u Novom Pazaru
Tema:
Budizam
(Seminarski rad iz sociologije)
Sadržaj:
Stranice
Uvod 2
Uopšte o budizmu 2
Život Bude i osnovne karakteristike budizma 3
Raznolikost budizma 5
Budistička umetnost simboli 6
Budizam i svakodnevni život vernika 6
Zaključak 7
Literatura 8
Uvod:
Pripovedajući ljubav, bratstvo i mir, budizam pripoveda vrednosti, koje smo živeći u vremenu u kom je bitno imati što više novca i viši društveni položaj, izgleda zaboravili, želela sam da bar na kratko skrenem pažnju na istinske vrednosti, koje se nalaye u svakom od nas, ali su ugušene svakodnevnim životom.
Istražujuci za ovaj rad, susrela sam se sa podacima koji su mi bili neverovatni, pre svega sto se tice domaceg budizma. Naime, krstareci internetom, naisla sam na podatak da se prvi budistićki hram u Evropi nalazio u Beogradu, podignut je 1929. a srušen 1945.
Ova činjenica me je zapanjila jer nikad ranije misam pomišljala da je na ovim prostorima budizam bio rasprostranjem u tolikoj meri, da je cak I hram izgrađen, i to mi je bio podstrek za dalji rad.
Tada sam saznala koliko ustvari malo ynam o budiymu, i ne bih li umanjila svoje neobaveštenost i povecala svoje ynanje, istraživala sam u olasti budiyma, i sada znam vise, ali i dalje nedovoljno o ovoj religiji.
Želela sam, a i dalje želim da saznam što više o stvarima koje su mi nepoynate i strane, jer jedino ynanjem možemo govoriti o nečemu u njegovom pravom svetlu, i sagledati sve njegove srene, u pravom svetlu.
Da li je budizam religija ili filozofija?
Da li je budizam ikada nasilno širen?
Da li i u budizmu, kao i u mnogim religijama postoji raskol i neslaganje oko prvobitnog učenja njenog osnivača?
Pokušaću kroz ovaj rad, da vam približim teme koje su mene zainrigirale i naterale da izaberem baš ovu temu za dalje israživanje.
Uopšteno o budizmu
‚‚Sve što jesam posledica je onoga što smo mislili: ono se temelji na našim mislima, napravljeno je od naših misli. Ako covek zbori i postupa od čiste namisli, sreća će ga u stopu pratiti poput senke koja se od njega ne odvaja.”
‚‚Put istine”
Najvažnije vrste svetskih monoteističkih religija su: budizam, hrišćanstvo i islam. Budizam je najstarija monoteistička religija, nastao u IV veku pre n.e. na prostorima dalekog Istoka i istočne Azije. Budizam nije ograničen samo na Azijski kontinent, već se širi i na Evropu i Severnu Ameriku, mada je najzastupljeniji u Aziji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta