Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Investicioni program za prosirenje i modernizaciju proizvodnje sampinjona". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
BANJALUKA
FAKULTET PRAVNIH NAUKA
SEMINARSKI RAD
PREDMET: Preduzetnički menadžment
TEMA: INVESTICIONI PROGRAM ZA PROŠIRENJE I MODERNIZACIJU PROIZVODNJE ŠAMPINJONA
Banjaluka, juli 2009.godine
SADRŽAJ
1. Osnovnipodaci o investitoru.................................................................3
2 .Opis projekta ................................. .................... ......4
Potrebna ulaganja ................. ........... ...................5
Potrebna obrtna sredstva...... ...5
Plan proizvodnje.................................. ...........6
Obračun ukupnog prihoda............ ...7
Tržište i konkurencija ................................ .......8
Fizički obim proizvodnje........... ...............9
9. Ekonomsko-finansijski pokazatelji investicija, ..9
I0. Konkurencija finansiranja.,.,. .......10
11. Očekivani efekti od investicije............... ...............11
Pokazatelji efikasnosti projekta ..13
Termin i plan implementacije programa .14
Obezbeđenje investicije ......14
15 .Mogući rizici i mjere zaštite od rizika..... ..........15
16. Ekološki momenti investicije............ .15
17. Zaključak. ...16
18. Literatura 18 UVOD
Proizvodnjom šampinjona počeli smo se baviti 1996. Godine na oskudnom prostoru veličine 40 m2 i to koristeći kompost koji smo sami proizveli stoje bilo dosta teško uraditi zbog neposjedovanja potrebne opreme.
Sama ideja da se bavimo ovom proizvodnjom proistekla je iz želje da tržištu ponudimo deficitaran proizvod kao što je gijiva-šampinjon.
Kako se radilo o atraktivnom i na tržištu deficitarnom proizvodu efekti od proizvodnje su bili dobri ali se ubrzo osjetio nedostatak prostora i sredstava da bi proizvedene količine mogle podmiriti potrebe tržišta.
U vrijeme kad smo počinjali sa ovom proizvodnjom saznali smo da postoje neiskorišteni prostori u devastiranim halama te smo iste uzeli u zakup i pristupili njihovoj sanaciji i pripremama za proizvodnju šampinjona u njima za šta su određeni uslovi već postojali dok smo ostale uslove morali naknadno stvoriti.
Od početnih koraka 1996. godine, danas je firma osposobljena da samostalno obavlja i plasira svoje proizvode šio pokazuju i rezultati poslovanja i ima namjeru da krene u proširenje postojeće proizvodnje.
Zbog toga smo odlučili konkurisati za dodjelu novčanih sredstava iz kreditne linije sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na BiH.
I- OSNOVNI PODACI O INVESTITORU
Naziv investitora:
Sjedite i adresa investitora: Kontakt telefon: Kontakt osoba: Naziv projekta:
Lokacija:
Investiciona ulaganja: Izvori finansiranja:
Investicioni program za proširenje i modernizaciju proizvodnje šampinjona
124.000.00 KM
Vlastito učešće: 64.000,00 KM Kredima sredstva: 60.000.00 KM
Broj novih radnika po projektu: 3
Vijek projekta: 5 godina uz grace period od 12 mjeseci
II-LOKACIJA
Proizvodnja šampinjona jednim dijelom se odvija u vlastitom objektu vlasnika . Objekat je veličine 10 x 10 m. Pored toga proizvodnja se obavlja u 2 iznajmljena objekta-hale veličine 80 x 8 m. Mjesto je povezano sa dobrim asfaltnim putem što znači da je komunikacija sa gradovima obezbijedena.
Ovaj lokalitet ima izuzetne uslove za uzgoj šampinjona u pogledu visine temperature, vlažnosti vazduha i drugih potrebnih faktora stoje opšte poznato i dokazano u posljednjih nekoliko godina.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta