Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Anketa - Piraterija u filmskoj industriji". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO
"JANIĆIJE I DANICA KARIĆ"
SEMINARSKI RAD IZ POSLOVNE STATISTIKE
tema:
jun 2005.
Uvod
(Zašto ova tema?)
Svedoci smo galopirajućeg tehnološkog progresa proteklih godina, koji se manifestuje, između ostalog, i sve rasprostranjenijom pojavom računara i DVD uređaja u domaćinstvima. Samim tim mnogi multimedijalni sadržaji postali su dostupni širem krugu ljudi, između ostalih i filmovi. Filmovi u digitalnom formatu su postali svakodnevica, zahvaljujući kvalitetnijoj reprodukciji ali i mnogo lakšem kopiranju istih. Diskovi sa najnovijim izdanjima, kao i klasicima svetske kinematografije su dostupni svima, s tim što originalno DVD izdanje košta oko 1500 dinara dok piratski disk kupljen na ulici (na primer) košta od 70-150 dinara. Zanimalo me je koliki udeo na tržištu filmova i među kojom populacijom, zauzimaju ’’pirati’’.
O sprovođenju ankete
Uzevši u obzir ciljnu grupu istraživanja, anketiranje sam obavio u Aleksinačkoj gimnaziji, u baštama najposećenijih kafića i u glavnoj ulici Aleksinca, zatvorenoj za saobraćaj, u vremenu od 18-20h, kada je frekvencija prolaznika najveća.
Anketa je sprovedena 16. i 17. juna 2005. godine.
Anketirano je 100 osoba, od kojih je najmlađa imala 15, a najstarija 43 godine.
Tekst ankete i dobijeni rezultati dati su u nastavku.
ANKETNA PITANJA ZA SPROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA O TEMI
PIRATERIJA U FILMSKOJ INDUSTRIJI
1. Pol M Ž
2. Starost _______
3. Koliko filmova pogledate mesečno?
a) manje od 5
b) između 5 i 10
c) više od 10
4. Filmove najčešće gledate
a) u bioskopu
b) na TV-u
c) na kompjuteru / video/DVD player-u
5. DVD filmovi koje gledate su:
a) uvek originalni
b) uvek piratski
c) sve jedno mi je / ne obraćam pažnju na to
6. Da li se zalažete za suzbijanje piraterije u Srbiji?
a) da, apsolutno
b) ne, originali su mi nepristupačni
c) ne znam / ne interesuje me
Tabela 1: Rapored odgovora na pitanja u anketi
starost pol ukupno 3. pitanje 4. pitanje 5. pitanje 6. pitanje M Ž a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) 15-24 22 20 42 11 23 8 5 11 26 3 20 19 5 25 12 25-34 18 20 38 7 18 13 10 8 20 7 17 14 11 20 7 35-44 11 9 20 8 8 4 4 10 6 5 10 5 6 10 4 ∑ 51 49 100 26 49 25 19 29 52 15 47 38 22 55 23
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta