Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu " Izveštaj sa testiranja dece novom beogradskom revizijom Bine-Simonove skale". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Filozofski fakultet u Beogradu
Odeljenje za psihologiju
Mentalno testiranje dece
IZVEŠTAJ SA TESTIRANJA DECE NOVOM BEOGRADSKOM REVIZIJOM BINE-SIMONOVE SKALE
Mart, 2009.
Beograd
Osnovni podaci o ispitaniku
Ime i prezime: Iva B.
Datum rođenja: 16.07.2001.
Datum ispitivanja: 16.03.2009.
KU: 7;08;0
Obrazovanje roditelja: otac-sss
majka-sss
Zanimanje roditelja: otac-privatnik
majka-domaćica
Uspeh na polugodištu: /
Osnovni podaci o razvoju: Iz razgovora sa Ivom zaključujem da živi sa mamom i tatom i da je jedinica. Iva mi je, takođe, rekla da voli školu, da od predmeta najviše voli matematiku i srpski i da misli da je vrlo maštovita, pa i da lepo crta. Iz razgovora sam takodje zaključila da nije omiljena među vršnjacima u odeljenju, ali da je jedna od omiljenih kod učiteljice. O konkretnom školskom uspehu mogu zaključivati samo posredno i iz razgovora sa učiteljicom jer se u u školi u prvom polugodištu prvog razreda deca još uvek opisno ocenjuju. Učiteljica hvali Ivu kao vrlo zainteresovanu i aktivnu i prilično uspešnu u svim zadatim aktivnostima. Iva je takodje okarakterisana i kao visoko motivisana i samopouzdana, pa i pomalo uobražena. Od psihologa iz škole dobila sam informaciju da je na testu Tip1 pri upisu u školu Iva, na osnovu svog postignuća, klasifikovana u kategoriju C, dece sa normalnom prosečnom inteligencijom. Iz podataka dobijenih od psihologa i učiteljice, kao i iz razgovora sa samom ispitanicom zaključujem da je devojčica prilično dobro adaptirana na školsku sredinu i da nije imala teškoća u dosadašnjem socijalnom, emotivnom i kognitivnom razvoju.
Uslovi i tok ispitivanja
Vreme i trajanje ispitivanja
Ispitivanje je počelo oko 3 sata i trajalo je sat vremena. U školu sam stigla, po dogovoru sa školskim psihologom, tokom popodnevne smene i nastave prvog razreda. Ivu je psiholig izveo sa drugog časa, ispitivana je sat vremena i deset minuta (15:00 – 16:08) što ju je zadržalo tokom drugog časa i tokom velikog odmora, a delom i za vreme trećeg časa.
Mesto ispitivanja
Ipitivanje je obavljeno u školi, u kancelariji školskog sekretara. Ova prostorija je bila potpuno slobodna jer je testiranje vršeno pošto je sekretar napustio radno mesto, tako da nije bilo ometanja od strane drugih ljudi i tokom celog ispitivanja u prostoriji smo bile potpuno same, što socijalne uslove čini optimalnim. Kancelarija je na vrlo pogodnom mestu u školi, odvojena od hola, učionica i hodnika kuda prolaze đaci, pa ni otuda nismo imale nikakva ometanja. Jedini izvor buke bilo je školsko dvorište koje je, pošto je ispitivanje jednim delom vršeno i za vreme velikog odmora, bilo puno dece koja su se igrala. No, ispostavilo se da je ta buka više brinula ispitivača, nego što je ometala Ivu. Pored toga desilo se i dva puta tokom testiranja da zazvoni telefon u kancelariji, što je na momenat omelo pažnju ispitanice, no nije ni na jedan način uticalo na rešavanje aktuelnog zadatka, niti na rešavanje onih koji su mu sledili.Generalno, fizički uslovi su bili optimalni, temperatura i vlažnost u sobi su bile normalne, osveteljenje je bilo dobro. Devojčica je sve vreme sedela preko puta ispitivača, na stolici koja je po svojoj visini učinila da joj sto sasvim odgovara.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta