Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analitika kupca i dobavljača". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj:
Uvod..................................................................................... 2
Pojam računovodstva............................................................3
-2.1.Osnovni pojmovi računovodstva.................................. 3
-2.2.Knjigovodstvo............................................................... 3
-2.3.Pojam konta i podjela....................................................4
Klasifikacija knjigovodstvenih računa..................................5
Analitički računi....................................................................6
Analitika kupaca......................................................... 7
Analitika dobavljača................................................... 8
Zaključak.............................................................................. 9
Literatura............................................................................. 10
UVOD
U današnjem turbulentnom vremenu poslovanja bilo bi jako teško ručno ovladati podacima koji konstantno dolaze u jednu osnovnu organizaciju-preduzeće. Kada bi se neko preduzeće odlučilo na bezkartično poslovanje i nesegmentiranje pojedinih stavki u njenom svakodnevnom finansijsko-računovodstvenom poslovanju, ona bi se jako brzo ugušila u prevelikom obimu informacija i sigurno ugasila na tržištu, jer zaposleni ne bi bili u stanju ovladati sve te informacije ručnom tehnikom.
Kada spojimo znanje, kvalitet, preglednost, i pri tome koliko- toliko dobro ostvarene rezultate dobit ćemo jedno preduzeće koje posluje sa kartičnim poslovanjem. Kartično poslovanje je mnogim preduzećima osiguralo puno lakše i jednostavnije obavljanje poslova i efikasnije riješavanje problema.
Smatram da je korisno upoznati svakog pojedinca o načinu i ostvarenim rezultatima prilikom poslovanja sa kartičnim poslovanjem tj., primjenjivanjem raščlanjivanja analitičkih i sintetičkih računa, jer uvijek postoji neki razlog zbog kojeg nam te informacije mogu zatrebati, međusobnog sravnanja dugovanja i potraživanja sa komitentima, bilo ukoliko se želimo upoznati sa poslovanjem nekog preduzeća ili iz bilo kojeg drugog razloga.
POJAM RAČUNOVODSTVA
2.1. Osnovni pojmovi računovodstva
Računovodstvo je skup teorija, koncepata i tehnika s pomoću kojih se finansijski podaci obrađuju u informacije u svrhu izvještavanja, planiranja, nadzora i donošenja odluka.
Pored ove definicije može se izvesti jako puno složenih definicija računovodstva kao što su:
Računovodstvo podrazumijeva vještinu ili umjeće evidentiranja poslovnih događaja,
Računovodstvo kao funkcija koja treba osigurati kvantitativne informacije, primarno finansijske prirode o poslovanju nekog preduzeća s namjerom njihovog korištenja u poslovnom odlučivanju,
Računovodstvo kao informacioni sistem kao dio podsistema upravljačkog informacionog sistema.
2.2 Strukturu računovodstva čini najvažniji dio – knjigovodstvo.
Knjigovodstvo evidentira po načelu dvojnog knjigovodstva sve nastale poslovne događaje koji ispunjavaju uslove da budu predmet knjigovodstvene evidencije. Uslovi za knjiženje poslovnih događaju su:
događaji trebaju nastati – istorijski karakter
trebaju biti dokumentovani na bazi vjerodostojnog dokumenta, odnosno u obliku elektronskog zapisa
trebaju biti vrijedonosno iskazani
trebaju uticati na promjenu računovodstvenih kategorija (sredstava, obaveza, kapitala, prihoda, rashoda itd).
2.3. Pojam konta i podjela
Da bi se što adekvatnije obavljao posao knjigovodstva kao dio računovodstva, koristimo račun ili na praktičnom računovodstvenom jeziku rečeno konto (od italijanske riječi conto).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta