Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Medijana, mozaici". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ strana
Medijana 2
Istorijat istraživanja 5
Objekti sa mozaicima 7
Mozaici 9
Zaključak 13
Fotografije 15
Planovi 18
Crteži 22
Literatura 24 Medijana
Na petom kilometru od Niša prema Sofiji, nalazi se kompleks gradjevina, poznat pod imenom Medijana. Nekadašnje luksuzno predgradje rimskog Naisusa, nalazi se uz magistralni put Niš - Sofija, delimično pod fabrikom Elektronske Industrije, magistralnim putem, a delimično otkopano i konzervirano.
Ovo veliko imanje sa raskošnom rezidencijom i ekonomijom živi uporedo sa periodom tetrarhija, odnosno od kraja III i u IV veku nove ere. Rapidan razvoj ovog područja, kao i cele teritorije današnje Republike Srbije vezuje se za nekoliko careva iz ovog perioda koji potiču sa ovih prostora. To se prvenstveno, u slučaju Medijane, odnosi na Konstantina Velikog, koji je poreklom i rodjenjem iz Naisusa o čemu svedoči jedan anonimni biograf, svojim napisom: Hic igitur Constantinus, natus Helena matre vilissima in oppido Naisso atque eductus, quod oppidum postea magnifice ornavit..
Verovatno jedna od privremenih prestonica carstva, koje usprkos velikim granicama i moći, polako zalazi u krizu, obeleženu brojnim ratovima sa varvarskim plemenima, kao što je i bitka koju je vodio Klaudije II Gotski, Konstantinov otac, protiv ovog plemena u neposrednoj okolini Niša, ali i obližnjim susedima, kao na primer rat sa Persijancima koji vodi sam Konstantin pred kraj svog života uslovilo je često premešanje vojske širom carstva, pa i samim tim česte posete ovog gradu rimskih careva. Čak je i nekoliko carskih edikata potpisano u Naisusu izmedju 315. i 334. godine nove ere, kako je to zabeleženo u Teodosijevom kodeksu u V veku nove ere. Za Konstantina je sigurno zabeleženo da je boravio u svom rodnom gradu 13. maja 315. ili 329. godine, zatim 25. jula 319. godine, te 25. avgusta 334. godine. Pored Konstantina, edikte su izdavali i njegovi sinovi Konstancije i Konstans, 19. januara 340. godine i sam Konstans 2. februara iste godine.
I posle Konstantinove smrti u Naisu se zadržavaju carevi, boraveći prilikom proputovanja i pripremajući se za borbu sa suparnicima. No u gradu se pored careva zadržavaju i pretendenti na tron, kao na primer Julijan, u toku pohoda protiv Konstancija II, od druge polovine oktobra 361. godine do decembra iste godine.
Valentinijan je takodje odsedao u ovom gradu i izdao više carskih edikata izmedju 2. i 13. juna 364. godine. Moguće je i da se na ovaj period odnose i zapisi Amijana Marcelina koji navodi da su se «carevi Valens i Valentinijan, dolazeći iz Trakije, zaustavili u Naisu, gde su u predgradju koje se zove Medijana, podelili pratnju».
Sagledavši ove istorijske podatke, može se postaviti pitanje gde su boravili rimski carevi u vreme svojih poseta Nišu? U posebno sagradjenoj palati, rezidenciji nekog od visokih činovnika ili u nekoj od vila koje su mogle da prime ugledne goste? Posebno zanimljivo ovo pitanje postaje, kada se uzme u obzir da je u carevoj pratnji, pored personala za zaštitiu i brigu o životnim potrebama carske porodice, bio i veliki broj službenika nadležnih za sprovodjenje carskih akata koji su ovde izdavani, kako to sugerišu istorijski izvori.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta