Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pume - Kuguari". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE – BEOGRAD
SEMINARSKI RAD
BIOLOGIJA EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA
BEOGRAD – 2007
ŽIVOT PUME – KUGUARA
KARAKTERISTIKE PORODICE FELIDAE
Puma (kuguar,planinski lav,panter sa Floride) pripada porodici velikih divljih mačaka (Felidae).Svojim habitusom većina vrsta iz porodice Felidae je vrlo slična,i široko rasprostranjena.
Mačke imaju gipko tijelo,meko krzno,kratkoga su lica i relativno male lobanje.U odnosu na veličiu lobanje,mačke imaju relativno velike oči.
Čulo vida je veoma dobro razvijeno,vidni opseg je do 220 0.Mačke veoma dobro vide u mraku,zahvaljujući jako velikom širenju zjenica.Izgled zjenica kod mačaka,često nam govori o njihovom raspoloženju.
Mačke takođe posjeduju osjećajne dlake (vibrise),koje ih svrstavaju u noćne životinje.Tu vrstu dlaka mačke imaju posebno na njušci tzv.brkovi,ali i iznad očiju kao i u pazuhu prednjih šapa.Vibracije vazduha pokreću te dlake,pa prema smijeru i snazi vazdušnih vibracija mačke mogu preko posebnih osjećajnih ćelija u korijenu dlaka,u grubome „vidjeti“ okolinu i u najvećem mraku.Te su dlake potpuno razvijene i kod tek okoćenog podmlatka,što govori o važnosti osjećaja dodira koje one pružaju porodici mačaka.
Čulo ukusa je kod mačaka veoma prefinjeno.Jezik mačaka je hrapav i pokriven papilama.Jezik ima važnu ulogu kako u ishrani tako i u njezi potomstva.
Mačke imaju po pet prstiju na prednjim i po četiri prsta na zadnjim šapama.Sve mačke osim nekoliko vrsta imaju uvučene kandže koje su zaštićene u „jastučićima“ na šapama. Osjećaj dodira je na šapama veoma dobro izražen,što je i razlog zašto mačke šapama istražuju nepoznat predmet.
Sve mačke posjeduju rep,koje se kod različitih vrsta razlikuje po dužini.Rep mačkama služi za održavanje ravnoteže,ali i za komunikaciju unutar vrste.
Čeljust kod mačaka je izuzetno razvijena.Zubalo ima 30 zubi i dijastemu.Dijastema omogućuje da očnjaci prilikom zatvaranja gornje i donje čeljusti,prođu jedni pored drugih.
Očnjaci služe za hvatanje i držanje lovine.Mačke ne žvaću hranu nego je jednostavno gutaju.Rubovi kutnjaka su oštro nazubljeni i prilikom ugriza se mimoilaze.Većina mačaka su samotnjaci,hrane se isključivo mesom.
SISTEMATIKA PUME –KUGUARA
Phylum:Chordata
Subphilum:Vertebrata
Ordo:Carnivora
Familia:Felidae
Genus:Felis (Puma)
Species:Felis concolor (Puma concolor)
ŽIVOT PUME – KUGUARA
Šta predstavlja puma?
Puma (do 1993.Felis concolor),sada Puma concolor,spada u grupu velikih mačaka,a naseljava američki kontinent.Riječ puma dolazi iz Quechua jezika.U Sjedinjenim državama riječ panther (pantera), odnosi se na pumu,ali riječ black panther (crna pantera) se najčešće odnosi na jaguara ili leoparda.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta