Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza predmeta: Japanskija japanska katana". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Odeljenje za etnologiju i antropologiju
Filozofski fakultet
Univerziteta u Beogradu
Seminarski rad
Materijalna kultura Srbije
Analiza predmeta:
Japanskija ˝japanska katana˝
Beograd,
Januar, 2010.
UVOD
Najpre treba objasniti da je proizvodnja robe kulturni i kognitivni proces i da nije dovoljno samo materijalno proizvesti neki predmet. Taj predmet zatim treba kulturno obeležiti kao određenu vrstu stvari. Zavisno od naše kulturne perspektive, različito ćemo klasifikovati predmete i nećemo svakom predmetu pridavati status robe. U stvari, komoditizaciju treba posmatrati kao proces, jer su naše percepcije predmeta promenjive i predmet može menjati svoj status kroz vreme, prostor i, naravno, uvek zavisno od osobe koja predmet doživljava.
PREDSTAVLJANJE METODA RADA
Za izradu kulturne biografije predmeta koristo sam metod koji predaže Džil Praun prilikom analize artefakata. Ona prepoznaje tri velike faze rada, sa podfazama.
Sledeća faza je faza dedukcije. Sa pojedinačnog predmeta prelazimo na širu klasu kojoj predmet pripada i utvrđujemo njegovo mesto u vrsti kojoj pripada. Procenjuje se kvalitet u odnosu na ostale primerke, kao i njegova kvantitativna zastupljenost u klasi srodnih predmeta.
Poslednja faza je interpretacija. Od prve faze analize, u kojoj je predmet pojedinačno postavljen, pa preko faze u kojoj je predstavljen u klasi srodnih predmeta, na kraju ga smeštamo u najširi kulturni kontekst. Analizira se funkcija predmeta i upoređuje se sa „idealnom karijerom“ koja se očekuje od datog predmeta.
DESKRIPCIJA
Formalna analiza - Rekonstrukcija biografije predmeta
Nakon razvoda roditelja 2004. godine, moj otac je održao odnose sa mnom a potpuno prekinuo odnose sa mojom majkom i mojim bratom. Pozvao me je da ostanem da živim sa njim iako sam u to vreme imao 26 godina, bio zaposlen i pokušavao da živim samostalno. Iz praktičnih i ekonomskih razloga odlučio sam da živim s ocem. Nakon prodaje roditeljskog stana preselili smo se u drugi koji smo renovirali. Postavilo se pitanje kako urediti stan. Ja sam insistirao na jednostavnosti, bez kupovine raznih ˝džidža bidža˝ koje se nude na tržištu. Moja ideja je bila da iskoristimo ono što već imamo i ono što nam nedostaje sami napravimo, i na taj način naš prostor za život učinimo drugačiji od šarenila ulica i bilborda. To sam mu objašnjavao rečenicom ˝Kao što rade Japanci, jednostavno i efikasno˝. Moj otac je imao ideje različite od mojih oko kojih smo se stalno raspravljali ali je nakon nekog vremena doneo set od tri japanska mača – katane, i poklonio mi ih je. Kupio ih je za 8-9 hiljada dinara u kineskoj prodavnici među svim ˝džidža bidžama˝ koje nikako nisam hteo. Ali, ipak, one danas stoje kao ukras u mojoj sobi.
Analiza supstance, materijala, tehnika izrade i ornamentacije
Predmet ove analize se sastoji od stalka i tri mača različitih dužina sečiva i ručki, sa futrolama za sečivo. Sečiva su izrađena od nerđajućeg čelika i tupih oštrica. Dužina sečiva najdužeg mača je 71 centimetar a ručke 24 centimetra, sečivo srednjeg 51 centimetar a ručke 21 a najkraćeg sečivo 31 centimetar a ručke 16 centimetara. Sva sečiva su pri ručci široka 30 milimetara a pri vrhu sečiva 23 milimetara. Sečiva su u blagom luku sa jednom oštricom na konkavnoj strani. Pri vrhu su isečena pod uglom od 45stepeni u odnosu na oštricu, tako da je zadnja, konveksna strana, duža od konkavne strane sečiva na kojoj je oštrica. Ručke su izrađene od drveta obojene crnom bojom i obmotane specifičnom petljom, crnom platnenom trakom od sintetičkog materijala širine 1 centimetar. Sečivo i ručku razdvaja štitnik pravouaonog oblika (65x50x5 mm) koji je izrađen od lake livene metalne legure, sa obe strane sa po dva izlivena zmaja sa jednom nogom i četiri kandže na njoj. Od istog materijala izrađeni su delovi na dnu ručke koji imaju utisnute prikaze tri zmaja sa po četri kandže na nogama i stilizaciju hobotnica. Futrole za sečivo izrađene su od mekanog drveta obojenog crnom bojom i ukrašene izrezbarenim prikazima zmajeva koji se obmotavaju oko futrole, tako da im je rep pri vrhu futrole a glava pri otvoru za sečivo. Izrezbarene su po dve glave i dva repa tako da su vidljivi bilo sa obe strane fotrole. Takođe su na dva duža mača izrezbarene i stilizacije ptice feniks, dok na najmanjem, zbog nedostatka prostora izostaje. Postoje ukrasi od lakih metalnih legura na krajevima futrole, jedna prikazuje samuraje i drveće a druga antropomorfnu masku sa krilima i cvetom. Oštećenja: jedna fotrola je naprsnuta a metalni delovi su se odlepili.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta