Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Gamzigradska banja". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Geografski fakultet
Univerziteta u Beogradu
Tema: Gamzigradska banja
SADRŽAJ
Uvod...........................................................................................................................2
Geografski položaj..................................................................................................3
Turistički položaj.....................................................................................................3
Saobraćajna povezanost...........................................................................................3
Istorijski razvoj........................................................................................................4
Prirodne turističke vrednosti.....................................................................................5
Geomorfološke vrednosti................................................................................5
Klimatske vrednosti.......................................................................................6
Hidrografske turističke vrednosti..................................................................8
Biogeografske turističke vrednosti................................................................10
Antropogene turističke vrednosti.................................................................................11
Kulturna dobra.............................................................................................11
Turističke manifestacije...............................................................................11
Oblici i vrste turizma.............................................................................................12
Promet turista........................................................................................................12
Smeštajni kapaciteti i ugostiteljski objekti.............................................................13
Zaključak...............................................................................................................15
Literatura..............................................................................................................16
UVOD
Pojava mineralnih i termomineralnih izvora uslovljena je raznovrsnim geološkim sastavom stena,složenom tektonikom ravničarskih i planinskih delova Srbije.
Voda iz ovih izvora potiče iz različitih dubina. Na svom putu ka površini ona rastvara različite stene i minerale, pojavljuje se sa višom i nižom temperaturom, različitog hemijskog sastava, sa svojstvenim terapijskim delovanjem na određene bolesti ljudskog organizma. Oko izvora mineralnih i termomineralnih voda vremenom su se razvila specifična naselja, takozvane banje, slatine, toplice. U ovakvim mestima se razvijao zdravstveni i rekreativni turizam.
Sl.1 Panorama Gamzigradske banje
(www.gambanja.co.yu)
GEOGRAFSKI POLOŽAJ
Gamzigradska banja se nalazi u istočnoj Srbiji, 220 km jugoistočno od Beograda, a 12 km zapadno od Zaječara, u meandarskoj dolini donjeg toka reke Crni Timok, na nadmorskoj visini od 160 m.
Smeštena je nedaleko od magistralnog puta Zaječar-Paraćin, kojim se ostvaruje dobra saobraćajna veza u svim pravcima.
U odnosu na gradske centre u bližoj i daljoj okolini položaj banje je dobar. U okruženju su gradovi: Zaječar, Bor, Paraćin, Negotin, Knjaževac i drugi.
TURISTIČKI POLOŽAJ
Turistički položaj Gamzigradske banje u odnosu na glavne i ostale turističke pravce sasvim je zadovoljavajući, jer se ona nalazi u blizini saobraćajnica koje vode ka poznatim turističkim mestima u njenom okruženju, i pruža realne osnove za korišćenje potencijala banje u zdravstvenom, sportsko – rekreativnom i tranzitnom turizmu, prvenstveno magistralnim putevima E-761 Paraćin - (Gamzigradska banja - Romuliana) – Zaječar - bugarska granica (Vidin), i E-752 Niš – Zaječar – Kladovo - rumunska granica (Turnu Severin). Tranzitni turizam je veoma važan za banju. Položaj banje omogućuje i korišćenje potencijala u izletničkom turizmu iz obližnjih emitivnih centara (Zaječar, Niš, Kladovo).
Najvažniji turistički lokaliteti bliski Gamzigradskoj banji, koji čine punktove za neposredno komuniciranje, nalaze se u istočnoj ili niskoj turističkoj zoni.
SAOBRAĆAJNA POVEZANOST
Prema Gamzigradskoj banji i Zaječaru ostvaruju se dobre saobraćajne veze i to:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta