Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
21000 Split
SEMINARSKI RAD
INFORMATIKA
Tema: Internet
INTERNET
Internet je računalna informacijska mreža, sastavljena od velikog broja manjih međusobno povezanih računalnih mreža, koja omogućava prijenos informacija između računala koji čine mrežu. Dakle internet bismo mogli definirati kao mrežu svih mreža. To doslovce znači da je to najveća mreža koja povezuje milijune osobnih računala, lokalne (LAN) i raširene (WAN) mreže u zajedničku mrežu. Računala i pojedine mreže pritom su u internet povezani na različite načine.
Slika izrađena u program Visio
EMBED Visio.Drawing.11
Računala i pojedine na internet su povezani na različite načine. Tako razlikujemo više vrsta veza kojima se služi internet . S jedne strane prosječni se korisnik u većem dijelu svijeta spaja na internet putem modema.S druge strane postoje veze kojima se povezuju računala koje zovemo serveri, hostovi ili čvorovi. To su većinom iznimno snažna računala sposobna za obradu ogromnih količina podataka, a upravo preko njih se pojednici spajaju modemom na internet. Serveri su najčešće umreženi satelitskim i radijskim vezama te svjetlovodnim i telefonskim kablovima. Ta računala su povezana specijaliziranim računalima koje nazivamo usmjernicima (routerima). Usmjernici provjeravaju kamo idu podaci koji se kreću preko interneta te odlučuju kojim će ih putem poslati.
Premda Internet korisnicima u Hrvatskoj čini dnevni život jednostavnijim ipak ga se još nedovoljnono iskorištava. Statistikama je dokazano da ljudi u Hrvatskoj internet koristi za plaćanje računa, sređivanje administrativnih potreba, za kupovanje vrlo rijetko. Naime, brojni oblici korištenja Interneta ne ovise samo o pojedincu - već, u velikoj mjeri, i o državnim i drugim poslovnim subjektima (prvenstveno na području usluga) koji se još nisu organizirali na adekvatan način pa i nisu dostupni ili dovoljno jednostavni za ovaj suvremeni način sveobuhvatnog komuniciranja, informiranja, pružanja/korištenja usluga. Kako god bilo ljudi u poslovnom i privatnom životu, sve više ovisni o «cyberspaceu». Ta naša ˝on-line˝ populacija počinje se koristit Internetom još više i sve raznolikije – za različite aktivnosti (bilo da prati vijesti, pretražuje razne izvore, dopisuje se, piše blog, sluša/skida željenu muziku, planira putovanja, plaća račune, traži recepte, kupuje…). Korištenje ovog medija sve više postaje i njihov stil života. Dakako, putem Interneta brže se postaje i dijelom današnjeg globalnog sela. Internet je postao komunikacijsko sredstvo pretočeno u interaktivni medij kojim se dnevno koristi više od dvije milijarde ljudi u svijetu.
Danas, 26 godina nakon pojave prvog PC-a i 16 godina od pojave WWW-a (World Wide Web), prosječna svjetska Internet populacija obuhvaća oko 17% ukupnog stanovništva. Raspon je od oko 4% u Africi do gotovo 69% u Sjevernoj Americi, ili 76% u Švedskoj. Prosječna penetracija u Europi je na razini od 39%. Dakle, Hrvatska je upravo negdje na tom prosjeku. Može se konstatirati da je Internet zaista uspio promijeniti svijet pa i stvorio onaj virtualni. Tako je, na primjer, on-line kupnja u nekim segmentima nadmašila tradicionalnu. Internetom se može kupiti sve što je na prodaju, kupac može biti u bilo kojem dijelu svijeta tj. gdje postoji pristup velikoj svjetskoj mreži. Kada se analizira pojedine zemlje razvijenost korištenja Interneta dosta varira. Uz SAD vrlo visok stupanj korištenja Interneta imaju mnoge zemlje u Europi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta