Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Autorsko pravo". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FILOZOFSKI FAKULTET
Odnosi s javnošću
Seminarski rad
PREDMET: MEDIJSKI SUSTAVI
Mostar, rujan 2009. SADRŽAJ
UVOD......................................................................................................................3
ZAKLJUČAK……………………………………………………………. ....... ..14
LITERATURA…………………………………………………………….. .......15
UVOD
u 15. stoljeću, mada se smatra da je postojalo još u starom vijeku.
Prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama;
Prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima;
Prava filmskih producenata ( proizvođača videograma ) na njihovim videogramima;
Prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima;
Prava nakladnika na njihovim izdanjima;
Prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka.
Sukladno konstantnom razvoju ljudskog stvaralaštva koje ni dan-danas nije doseglo dovoljnu razinu koja bi obuhvatila sve vrste objekata i načine zaštite, dolazi do potpune revizije Bernske konvencije ( 1886. ) i to u Parizu 1971. godine.
Pravo na materijalnu naknadu.
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
zbirke djela.
• jezična djela ( pisana djela, govorna djela, računalni programi ),
• glazbena djela, s riječima ili bez riječi,
• dramska i dramsko-glazbena djela,
• koreografska i pantomimska djela,
• djela likovnih umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), te ostala djela likovnih umjetnosti,
• djela arhitekture,
• djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,
• fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnom fotografskom,
• audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom s tvaranju), kartografska djela, prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice i dr.
Kod nekih vrsta djela doprinosi su suradnika istovrsni, osobito kod pisanih znanstvenih i stručnih djela, programa računala, djela arhitekture, a i nekih koreografskih djela, glazbenih djela, kiparskih djela, dok su kod nekih djela doprinosi različite vrste (npr. dramsko-glazbenih, kinematografskih i drugih audiovizualnih djela).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta