Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ABC troškovi". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.EKONOMSKI FAKULTET SARAJEVO
SEMINARSKI RAD
ABC TROŠKOVI
sadržaj
Uvod 2
Pojam i podjela troškova 3
Podjela troškova prema različitim kriterijima 4
Metode upravljanja troškovima 4
Vrste troška 4
Modeli upravljanja troškova 6
Model tradicionalnog upravljanja proizvodnim troškovima 6
Model upravljanja troškovima temeljenih na procesu 8
Model upravljanja troškova temeljem aktivnosti ABC 8
Model ciljnih troškova (Target Costing – TC 9
Budžetiranje temeljeno na aktivnostima 9
Model bilance postignuća (Balanced Score Card – BSC) 9
"Kaizen" troškovi ("Kaizen" Costing – KC) 10
Analiza vrijednosti (Value Engineering – VE) 10
Model upravljanja troškovima kvalitete 10
Upravljanje troškovima 11
ABC troškovi 15
Izvor 19
Uvod
Svaki puta kada se neki od resursa uloži u proces ostvarenja: npr. materijalni u obliku tekuće ili stalne imovine, financijska imovina te čovjekov fizički ili umni rad, a zbog stvaranja učinaka u obliku proizvoda ili usluge prouzrokuje se trošak.
U procesu stvaranja učinaka pojava troškova je nužnost. Suštinsko je pitanje u kojoj su mjeri utrošeni resursi osigurali traženu kvalitetu učinaka. U situacijama kada se troškovi ozbiljno počnu primicati ostvarenim prihodima, menadžment pribjegava korištenju raznih metoda snižavanja troškova. Jedna od čestih je rezanje troškova na svim razinama bez kriterija (štednja), što može prouzročiti veliku štetu organizaciji.
Najčešće se u organizacijama nailazi na slučajeve kombinirane primjene više različitih modela upravljanja troškovima. Cilj je dostići takav stupanj organizacije za koji je karakteristično upravljanje troškovima (Cost Management) kao poseban način upravljanja organizacijom i vođenja poslovanja koji najveću važnost u postizanju općih i posebnih menadžerskih ciljeva organizacije poklanja optimizaciji troškova.
Ključne riječi: trošak, metode upravljanja troškovima, upravljanje troškovima.
Zbog upravljanja poslovnim procesima sa stajališta konkurentnosti važno je sagledavanje opravdanosti troškova nastalih tijekom ostvarivanja općih i posebnih menadžerskih ciljeva organizacije.
Postojanje suvremenih informacijskih sastava omogućuje i praćenje troškova procesa, a informacije o njihovu nastanku i trendovima omogućuju menadžmentu pravodobno donošenje odluka temeljem činjenica. U tom nastojanju nužno je osloboditi se zablude kako je moguća potpuna eliminacija troškova. "Eliminacija troškova nije moguća jer dovodi do apsurdnih situacija u kojima dolazi u pitanje smisao poslovanja.
Optimizacija troškova omogućuje da se troškovi minimaliziraju uz željeni rezultat. Pritom željeni rezultat nije samo količinski izraz ili mjera poslovnih aktivnosti nego je to i subjektivan osjećaj zadovoljstva kupaca."2 Dakle, odvijanje poslovnih procesa nije moguće bez utroška resursa i troškova.
Međutim, menadžment organizacije zainteresiran je za informacije o tome koliki troškovi trebaju biti, koji troškovi nisu nužni, koji su troškovi odvijanja procesa optimalni. U traženju odgovara menadžment poseže za posebnim načinima upravljanja i vođenja poslovanja, a to je upravljanje troškovima (Cost Management).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta