Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dijapauza". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Висока Техничка Школа Струковних Студија
Одсек Агрономије
Семинарски Рад из: Ентомологијe
Тема: Дијапауза
Датум одбране:
Број бодова: Садржај:
Увод
Инсекти (Insecta) су најмногобројнија класа животиња. Врло су разнолики по облику и начину живота; већином су малих размера; тело им је састављено из три јасно одељена дела: главе, груди и трбуха; на глави имају пар писака и три пара усних делова; на грудима са доње стране имају три пара чланковитих ногу а са горње два пара крила, ређе један пар или су без њих. Према грађи крила и усног апарата деле се на многобројне редове: тврдокрилпе, опнокрилце, правокрилце, лептире, двокрилце, риличаре итд. Развијају се преображајем (метаморфозом) која може да буде потпуна (обухвата јаје, ларву, лутку и одраслог инсекта) или непотпуна (без стадијума лутке). Играју значајну улогу у природи, као опрашивачи биљака, а многи су велике штеточине пољопривредних и шумских култура или паразити човека (бува, стеница) и домаћих животиња (обад, голубачка мушица).
Многи су преносиоци епидемичних болести човека и стоке (тифус, маларија, спаваћа болест). Многи су корисни као паразити и предатори штетних инсеката; директно су корисни пчела и свилопреља.
Процењује се да постоји око 800.000 описаних врста инсеката, што је више од броја свих осталих врста животиња заједно. Инсекти живе на свим местима на Земљи, у свим окружењима, мада је јако мали број инсеката прилагођен животу у мору. Постоји око 5.000 врста Odonata, 2.000 Mantodea, 20.000 скакаваца, 170.000 лептира, 120.000 мушица, 82.000 hemiptera, 350.000 буба, и 110.000 врста мрава и пчела. Наука о инсектима се зове ентомологија.
1. Кутикула и регионализација
Морфологија инсеката веома варира, али је у односу на морфологију ракова релативно једноставна. Једнослојни епидермис лучи на површини кутикулу. Кутикула је углавном хитинске природе и није подједнаке дебљине у свим деловима тела. Кутикула код инсеката представља спољашњи скелет, који осим заштитне улоге представља ослонац за мускулатуру. Осим спољашње површине тела кутикула облаже још и предње и задње црево, као и трахејни систем. Испитивања електронским микроскопом су установила да се кутикула инсеката састоји од три слоја. Епикутикула је површински слој дебео око 1 микрометар и не садржи хитин. Егзокутикула и ендокутикула се налазе испод епикутикуле, представљају дебље слојеве и изграђени су од хитина. На телу инсеката можемо да разликујемо три јасно издвојена региона између којих се најчешће налазе сужења. Ти региони су:
глава (caput)
груди (torax)
трбух (abdomen).
1.1. Морфологија главеног региона
Грађа. Сегменти главеног региона међусобно чврсто срастају тако да образују хитинску чахуру на којој се не распознају границе сегмената. Облик главе доста варира у оквиру класе инсеката. Предпоставља се да је глава инсеката изграђена од шест сегмената. Главу можемо поделити на два региона:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta