Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Nuklearne elektrane". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj:
1.PWR reaktor………………………………………………………… 2
1.1 Dizajn PWR reaktora……………………………….
1.1.1 Rashladno sredstvo……………………….
1.1.2 Moderator……………………………………
2 Kontejnment………………………………………………………..
3 Jezgra reaktora NE Krško…………………………………….
3.1 Prednosti:………………………………………………..
3.2 Nedostatci……………………………………………….
Nuklearna elektrana
Nuklearna elektrana s rashladnim tornjevima
Nuklearna elektrana je elektrana koja kao izvor energije koristi toplinu dobivenu u nuklearnom reaktoru, a po svemu ostalom se ne razlikuje bitno od termoelektrane koja koristi fosilno gorivo.
Nuklearne se elektrane razlikuju prema tipu nuklearnog reaktora od kojih je najčešći reaktor hlađen i moderiran običnom vodom pod pritiskom. Takva je i nuklearna elektrana Krško u čijoj je izgradnji sudjelovala i Hrvatska.
1.PWR reactor
PWR (Pressurized water reactor) reaktor pripada drugoj generaciji nuklearnih reaktora koji koristi običnu vodu kao rashladno sredstvo i neutronski moderator. Prvotno je razvijen u Oak Ridge National Laboratory, a bio je namijenjen za pogon nuklearnih podmornica. Danas je postoji više od 230 PWR reaktora u nuklearnim elektranama i nekoliko stotina u podmornicama i brodovima na nuklearni pogon. Izvedba nuklearnih elektrana s reaktorom sa vodom pod pritiskom (PWR – pressurized water reactor) zasniva se na principu dva odvojenih rashladnih krugova; rashladnog kruga reaktora – primarnog kruga, i rashladnog kruga parogeneratora – sekundarnog kruga. Općenito, nuklearne elektrane se u osnovi međusobno razlikuju po izvedbi reaktorskog postrojenja, dakle po izvedbi primarnog rashladnog kruga.
Šema elektrane sa PWR reaktorom
Dizajn PWR reaktora
Rashladno sredstva
Obična voda ulazi na dnu reaktora pri temperaturi od 275 °C te se strujeći prema gore kroz reaktorsko jezgru zagrijava do 315 °C. Voda ostaje u tekućem stanju unatoč visokoj temperaturi zbog visokog pritiska u primarnom rashladnom krugu, obično oko 155 bara. Visoki pritisak u primarnom krugu osigurava odvojeni kompresor spojen u primarni krug koji je delomično napunjen vodom zagrijanom uronjenim električnim grijačima do temperature zasićenja za željeni pritisak. Zbog postizanja pritiska od 155 bara temperatura u kompresoru se održava na 345 °C, što daje minimalnu temperaturnu razliku od 30 °C. Kako bi se postigao maksimalni prenos toplote temperatura, pritisak i protok u primarnom krugu su podešeni tako da se pothlađeno mehurasto isparavanje događa kada voda prelazi preko uranskih štapova. Nakon što pokupi toplotu prolazeći kroz reaktorsko jezgro, voda iz primarnog kruga predaje toplinu u generatoru pare koji vodi iz niskopritisnog sekundarnog kruga, koja isparavanje u zasićenu paru pritiska 6.2 MPa i temperature 275 °C (u većini izvedbi), koje se zatim koristi u parnoj turbini. Nakon što preda toplotu, voda iz primarnog kruga se pumpa natrag u reaktor pomoću snažnih pumpi koje mogu dostizati snagu od 6 MW svaka.
Dakle, tipični parametri rashladne vode reaktora su:
Pritisak: 150 do 160 MPa
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta