Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Televizija i televizijsko novinarstvo". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FILOZOFSKI FAKULTET
Smjer: Odnosi s javnošću - doškolovanje
Predmet: Medijski sustavi
TELEVIZIJA I TELEVIZIJSKO NOVINARSTVO
Seminarski rad
Mostar, travanj 2009.
SADRŽAJ
UVOD
SADRŽAJ
1. POVIJESNE CRTICE O TELEVIZIJI 4
2. RAZVOJ TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA 6
3. TEMELJNA NAČELA TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA 8
3.1. Televizija nije «radio u videu» 9
3.2. Zadobiti pozornost gledatelja 9
3.3. TV prilozi poput mini filmova 10
3.4. Sastavnice televizijskog govora 10
3.5. Razlike između televizije i radija 11
4. POVIJEST TELEVIZIJSKE VIJESTI 12
5. DESET PRAVILA ZA PRAVLJENJE VIJESTI 13
6. TV INTERVJU 15
6.1. TV intervju 15
ZAKLJUČAK
LITERATURA
UVOD
Iako, danas, izgleda sve tako jednostavno kada se gleda iz ovoga stoljeća razvoj televizija je imala svoju, dugu, pretpovijest.
Izumitelj televizije bio je John Baird, koji je, stigavši, u Haystings prije osam desetljeća stavio sebi u zadaću izmisliti nešto! I izmislio je televiziju
Razvoj televizije za novinarstvo je bilo veliki napredak u njegovome razvoju. Kako je se televizija razvijala i počela koristiti, tako je i novinarstvo počelo razvijati svoje televizijske žanrove. Za televiziju je važno naglasiti da je ona razvila sliku, riječ i zvuk u jedno funkcionalno i medijsko jedinstvo.
Kao i sama televizija, tako i televizijska vijest ima svoju povijest, pa je televizija BBC zabilježena u povijesti, jer je prva snimila politički događaj, koji je bio krunidba Georga VI.1936.g.
Za vijest je važno da je ona jasna i jednostavna, da je svatko može razumjeti, to je jedno od osnovnih pravila za dobru vijest, također je njena dužnost da privuče gledatelje svojom zanimljivošću, što znači, vijest mora biti zanimljiva. kratka i jasna da bi bila prihvaćena. Drugi važan žanr u televiziji je TV intervju. On je razgovor u sredstvima javnog priopćavanja, također je i posebna retorička vrsta u kojoj jedna osoba pita dok druga odgovara. Pitanja moraju biti jasna i jednostavna.
1. POVIJESNE CRTICE O TELEVIZIJI
Kao prvi medij koji je uspješno spojio do tada poznata dva medija, radio i novine, pojavljuje se televizija. Njenom pojavom počela je era u kojoj se sintetiziraju slika i zvuk u sustavu javnog komuniciranja. Razvojem televizije kao medija koji je prenosio istodobno sliku i zvuk, u novije vrijeme se ostvaruje i treća dimenzija –
hologram.
Naziv televizija dolazi od grčke riječi tele što znači daleko i latinske riječi visio
što znači vidim te kao spoj tih dviju riječi na hrvatskom jeziku znači gledanje na daljinu i tome odgovara i hrvatska riječ za televiziju – dalekovidnost.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta