Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i porodica". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet Singidunum
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: SOCIOLOGIJA
TEMA: Brak i porodica
UVOD
“Brak je prirodna-polna i drustvena veza po pravilu trajne prirode,izmedju lica suprotnih polova koja zavisno od istorijskih i drustvenih uslova moze imati razlicite oblike(grupni brak, poligamski, monogamski), razlicitu formu ( gradjanski, crkveni, neformalni,fakticki) i razlicite sadrzaje i zadatke( ekonomske,pravne, socijalne, duhovne, moralne, psihicke, estetske idr.)” 1.
Bracni ciklus nastaje zasnivanjem braka ili vanbracne zajednice i traje do njihovog prestanka: oglasenjem braka za nevazeci, smrcu bracnog druga, proglasenjem bracnog druga za umrlog i razvodom braka. U okviru ovog kruga od znacaja su: odnosi pre zasnivaja braka,zakljucivanje braka, odnosi u braku i prestanak braka. Glavnu ulogu pre zakljucivanja braka igraju predbracni odnosi i izbor bracnog druga,jer od toga zavisi buducnost bracnih drugova.
U razlicitim civilizacijama ovi odnosi koji predhode zakljucivanju braka su jako raznovrsni. Te razlike poticu od drugacijih shvatanja znacaja samog braka, od stepena ucesca samih bracnh drugova u njegovom zakljucenju, od drugih uslova koji se cesto zahtevaju bilo od samih bracnih drugova, bilo od njihovih porodica, od toga koja ae forma braka sankcionisana itd.Najvaznija pitanja koja se ovde javljaju jesu:
vaspitanje za brak i porodicu
priprema i izbor bracnog druga
posredovanje kod zakljucivanja braka
predbracni odnosi( predbracne polne slobode)
VASPITANJE ZA BRAK I PORODICU
Vaspitanje za brak i porodicu sadrzi najmanje dva elementa:
vaspitanje za himane ljudske odnose u braku I porodici( moralno vaspitanje)
pruzanje neophodnih znanja o seksualnom zivotu ( seksualno vaspitanje)
Oba ova elementa predstavljaju jedinstveni proces osposobljavanja coveka za medjuljudske odnose, posebno za humane odnose izmedju muskarca i zene. U nasoj zemlji jos uvek je vrlo snazna patrijarhalna porodica s konzervativnim obicajima i moralnim normama koje se negativno odrazavaju prema nekim tekovinama naseg drustva: prema ravnopravnosti zene, humanizaciji porodicnih odnosa, humanom tretiranju vanbracne porodice i vanbracne dece idr.
Zadatak vaspitno-obrazovnog sistema sastoji se u pripremanju omladine za brak, za ravnopravne i humane odnose u braku i porodici, za roditeljski poziv i poziv materinstva. Narocito je od znacaja uvodjenje predmeta u osnovnim i srednjim skolama pod nazivom “ Vaspitanje za brak i porodicu” (seksualno vaspitanje). Medjutim kod mnogih postoji neshvatanje, nepripremljenost, pa je otpor da se o tome govori, pa tako mladi ne dobijaju potrebne informacije o bioloskoj, zdravstvenoj i moralnoj strani heteroseksualnih odnosa.
U Rezoluciji Savezne skupstine o planiranju porodice se istice:
“ U okviru sistema vaspitanja i obrazovanja trebalo bi posebnu paznju posvetiti pripremi omladine za razumevanje i humanizaciju odnosa izmadju polova, za skladne i odgovorne odnose u braku i za roditeljske duznosti u porodici. Seksualno obrazovanje i vaspitanje treba ukljuciti u obrazovno-vaspitni rad svih nastavno-obrazovnih ustanova imajuci pri tome u vidu uzrast dece i omladine i njihov psiho-fizicki razvoj, a u zavisnosti od toga i od stepena i vrste skole ili fakulteta treba razraditi nastavne programe, za redovnu nastavu svih obrazovnih institucija.”
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta