Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mesto i funkcija tradicionalne uspavanke u svetu savremenog deteta predškolskog uzrasta". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ,,Mihailo Pavlov“-Vršac
SEMINARSKI RAD
Predmet: DEČJA SUBKULTURA
Tema:Mesto i funkcija tradicionalne uspavanke u svetu savremenog deteta predškolskog uzrasta
Vršac, 2009.
UVOD
Uspavanke su veoma stare lirske obredne pesme,zasnovane na magiji reči,na animističkom i animatističkom pogledu na svet,na ravnotezi sna i nesanice.Upućene detetu,treba da ga čuvaju od,,nesana“,ali i da ga štite u snu.
Po verovanju primitivnog čoveka,spavanje je smrt u malome, u snu se privremeno odvaja dusa od tela:,,Sanak ide uz ulicu,vodi Jova za ručicu,sanak Jovu govoraše:,Hodi,Jovo,u bešiku...“
Rečima treba u isto vreme ukloniti,,nesan“(nesanicu) ali tako da se može ponovo vratiti buđenjem:,,Nesana ti voda odnijela đe’no nema vuka ni bauka“.
Malobrojne,u ovakvom arhaičnom obliku uspavanke koriste reči basme.Ponekad govore o čudotvornom detinjem rođenju uz pomoć biljaka,životinja,natprirodnih bića.Mnogo češće kao porodične pesme,uspavanke su ispunjene realističkim,poetski,oblikovanim vizijama o budućnosti deteta,zamišljanjem sina kao mladoženje i ratnika sa sokolom,dostojnog careve kćeri.
Ove vizije su protkane formulnim poetskim sintagmama o,,paunu zlatoperu“,slavuju,o jagnjetu i piletu.
Kao uvodni dekor,posebno je razvijena slika dragocene detinje kolevke,koju su u igri kujundžije skovale od srebra,zlata,ukrašene dragim kamenjem i biserom.
Noviji zapisi pokazuju mešanje uspavanki s drugim vrstama lirske poezije.
USPAVANKE SU SIGURNOST
Uspavanka je veza deteta sa majkom, njegova uspomena na život koji je devet meseci provelo u stomaku, njegov povratak u period kada je osećalo apsolutnu sigurnost. Specifične karakteristike svih uspavanki (ritam, ponavljanje, kratkoća, prisustvo relativno niskih frekvencija i pentatonska skala) identične su sa karaktaristikama zvukova koje fetus oseća dok je još u maminom stomaku (otkucaji njenog srca, pokretanje creva, disanje, pokreti materice itd.).
Pevanjem uspavanki majka svoje dete podseća na intrauterine veze koje su među njima postojale i na taj način kod njega ponovo budi već poznati osećaj zaštićenosti i zadovoljstva. Zanimljivo je da i gregorijanski koral u našim duhovnim pesmama u sebi sadrži pentatonsku skalu. Dakle isto kao i uspavanke.
Ako ste se pitali zašto osećate mir i spokojstvo kad uđete u crkvu i slušate duhovnu muziku, to je zato što ste se „vratili intrauterino“, u mamin stomak kada ste bili zaštićeni i srećni. U ovome je veliki terapijski potencijal uspavanki i naše duhovne muzike.
Kontakt koji majka preko uspavanki ima sa detetom počinje pre trenutka njegovog rođenja. Pevajući uspavanke u toku trudnoće ona mu stavlja do znanje da je tu, da ga željno čeka. Posle rođenja beba ih prepoznaje, ona joj je jedina poznata stvar u svetu novih i nepoznatih iskušenja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta