Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ekonomske funkcije". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET SINERGIJA
Fakultet poslovne ekonomije
Bijeljina
EKONOMSKE FUNKCIJE
-seminarski rad-
predmet: KVANTITATIVNE METODE
Bijeljina, 2010.
SADRŽAJ
1. UVOD………………….……………………………………………...3
1.1 FUNKCIJA TRAŽNJE……………………..………………………..4
1.2 FUNKCIJA PONUDE……………………………………………….5
1.3 FUNKCIJA TROŠKOVA…………………………………………...6
1.4 FUNKCIJA PRIHODA………………………………………………7
1.5 FUNKCIJA DOBITI………………………………………………...9
1.6 ELASTIČNOST EKONOMSKIH FUNKCIJA…………………….10
1. UVOD
Pri analiziranju kao i prognoziranju rada poslovnih subjekata u zavisnosti od vrste i oblika problema koriste se advekatne metode i modeli u cilju uspešnijeg poslovanja i svodjenja rizika na minimum. Osnovne elementarne ekonomske funkcije: funkcija tražnje, ponude, troškova, prihoda, dobiti. Uočavanje moguće funkcionalne zavisnosti između veličina cene i tražnje, obima proizvoda i troškova, prihoda, omogućava ekonomsku interpretaciju funkcija, a uz primenu diferencijalnog i integralnog računa poslovnu analizu čini preciznijom i kvalitetnijom.
FUNKCIJA TRAŽNJE
Tražnja nekog proizvoda na tržištu zavisi od : cijene proizvoda, broja potrošača, promocije, kvaliteta, konkurencije itd. Analiza funkcije tražnje se vrši po pravilima analize funkcija više zavisnih promenljivih.
Matematicko ispitivanje tražnje svodimo na nivo funkcije jedne promenljive, i to na analizu funkcije tražnje nekog proizvoda od njegove cene.
U tom smislu obeležimo tražnju nekog proizvoda sa x, a cenu tog proizvoda sa p. Veza između tražnje proizvoda na tržištu i njegove cene je data u vidu neke funkcionalne zavisnostu:
x = f1(p)
Oblast definisanosti ove funkcije se određuje iz uslova:
1.       p>0    (cena je naravno uvek pozitivna)
2.      x>0  (tražnja za nekim proizvodom mora biti pozitivna)
3.      x’=f1’(p)<0   (porast cene nekog proizvoda smanjuje njegovu potražnju)
1.2 FUNKCIJA PONUDE
Ponuda jednog proizvoda predstavlja količinu tog proizvoda iznetog na tržište po određenoj ceni. Ponuda jednog proizvoda, takođe zavisi od mnoštva faktora poput troškova proizvodnje, tehnoloških i vremenskih uslova, cene proizvoda itd..
Ponudu ćemo posmatrati u zavisnosti od jednog parametra, cene proizvoda.
Količinu proizvoda koji se nudi obeležavamo sa  y a ,cenu sa p.
y=f2(p)
Oblast definisanosti ove funkcije se određuje iz uslova:
 1.         p>0     (cena je naravno uvek pozitivna)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta