Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bajkalsko jezero". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Nišu
Odek za geografiju
SEMINARSKI RAD
Tema: Bajkalsko jezero
Niš, 2007
U V O D
Prostrana zemlja Sibirska, bogata i siromašna, nizijska i planinska, bogata rekama, močvarama i planinama, krije u sebi plavu lepoticu, dragulj Sibira, prostrano i bistro Bajkalsko jezero. Rusi iz raznih krajeva smatraju ga za sveto more i za najveće prirodno čudo u svojoj ogromnoj zemlji. Bajkalsko jezero je simbol Rusije kao što su bele obalske stene Dovera simbol Velike Britanije, a Veliki kanjon SAD.
Dimenzije Bajkala
Postanak jezera
Ostrva
Hidrografske i klimatske karakteristike
Stanovništvo
Biljni i životinjski svet
Saobraćaj
Privreda
Irkutsk
Turizam na Bajkalskom jezeru
Ostrvo Oljhon
“Malo more“
1. Dimenzije Bajkala
Bajkalsko jezero leži u planinskom delu itočnog Sibira. Pripada slivu reke Jenjisej sa kojom je povezano otokom Angarom. Nadmorska visina jezera je 454,5 m i sa svih strana je okruženo visokim planinama (Bajkalski venac, Hamar Daban, Ulan Burgasi).
Površina jezera je 31.500 km2, što je 2,2 puta veće od površine Crne Gore, a od Ohridskog jezera (348 km2), čak 90,5 puta. Veću površinu od Bajkalskoj jezera ima samo 7 jezera u svetu (Kaspijsko, Gornje, Viktorija, Aralsko, Hjuron, Mičigen i Tanganjika). Izduženo je od jugozapada ka severoistoku. Najveća dužina mu je 636 km (preneto na balkanske prostore odgovara vazdušnom rastojanju od Subotice do Đevđelije) i ima oblik polumeseca. Prosečna širina mu je 48 km, a najveća 79,4 km. Ukupna dužina obala Bajkalskog jezera je oko 2000 km.
Ima različitih podataka o najvećoj dubini Bajkala. Po starim iznosi 1.629 m, a po novim 1.742 m. Bajkalsko jezero je najdublje na svetu. Kako mu je nadmorska visina na 454,5 m, a dno jezera na mestu najveće dubine se spušta do 1.287,5 m ispod površine svetskog mora, to znači da Bajkal predstavlja najdublju kriptodepresiju na kopnu. Prosečna dubina Bajkala iznosi 730 m. Najveća dubina severnog dela je 953 m, a južnog 1.430 m. Tačka najveće dubine nalazi se u centralnom delu jezera, istočno od ostrva Oljhon.
U dubokom Bajkalskom jezeru akumulirano je 23.389 kubnih kilometara vode. Po zapremini Bajkal je odmah iza Kaspijskog jezera iako ima čak 11,4 puta manju površinu od njega. Zapremina Bajkala odgovra jednoj petini celokupne slatke vode na kopnu.
2. Postanak jezera
Bajkal je jedno od najstarijih jezera na svetu - nastalo je pre 15-25 miliona godina posle formiranja velikog rova duž raseda u Zemljinoj kori, na mestu na kojem se Azija polako razdvaja. Rov je prvobitno bio dubok 8 ili više kilometara, ali se s vremenom u njemu nakupio mulj. Fosilni ostaci sitnih životinja koji su se nataložili u mulju ukazuju na starost jezera.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta