Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Funkcionalne transformacije opštine Aleksandrovac". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Nišu
Odsek za geografiju
SEMINARSKI RAD
Tema: Funkcionalne transformacije opštine Aleksandrovac
Niš, 2006.
U V O D
Geografski polozaj (polozaj, nadmorska visina, geografska duzina i sirina)
Prirodne turisticke vrednosti (gde spadaju saobracajno-geografski polozaj, klimatske karakteristike, hidroloske karakteristike)
Antropogene turističke vrednosti (kulturne manifestacije, kulturno-istorijski spomenici, spomen cesme, vinogradarstvo i vinarstvo)
Materijalna baza turizma (ugostiteljski i smestajni objekti, smestajni kapaciteti, kategorija kojoj pripadaju…)
Funkcionalna transformacija prostora (udeo broja zaposlenih u odredjenom sektoru delatnosti)
1. Geografski polozaj
Opština Aleksandrovac se prostire u centralnom delu Srbije. Zapadna teritorija opštine predstavlja krajnje delove Dinarskog planinskog sistema (Goč, Željin i Kopaonik), pravca pružanja sever - jug.Opstina se nalazi 43° 27’ 39” i 21° 03’ 04” geografske sirine. Raščlanjenost terena je izrazita i kreće se od 190 do 1785 m nadmorske visine.
Donja Župa predstavlja geografsku celinu sa nizom fizičko-geografskih i kulturno-istorijskih osobenosti. Pod pojmom župa se najčešće podrazumeva blago zatalasana kotlina sa nadmorskom visinom od 250 do 700 m.
Planinska Župa se izdiže iznad zatalasane jezerske površi Donje Župe i nižih dolinskih strana rečnih tokova zahvatajući najveći deo teritorije (više od 70%).
Nakon povlačenja Panonskog mora, koje se ovde uvlačilo u obliku zaliva, rečni tokovi su izgradili današnji reljef oblikujući bezbroj brežuljaka i dolina raznih pravaca pružanja. Uglavnom su to brežuljkasto-brdoviti i nisko-planinski predeli u istočnom delu opštine i predeli sa izrazito planinskim karakterom na zapadu. Sem manjih aluvijalnih ravni Župa je blago zatalasana površ koju karakterišu padine skoro bez osojnih strana što omogućuje dugotrajno dejstvo sunčevih zraka. Područje opštine zaprema teritoriju od 386,7 km2, od čega donja, kotlinska Župa ili vinogorje 160 km2, a planinski deo 227 km2. Aleksandrovac je administrativni, privredni, obrazovni, zdravstveni i kulturni centar opštine koju naseljava 33.249 stanovnika prema popisu iz 1991. godine u 54 naseljena mesta. Pripada Rasinskom okrugu i susedne su joj opštine Brus, Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška.
2. Prirodne turisticke vrednosti
2.1 Saobraćajno geografski položaj
Aleksandrovac je od Beograda udaljen 225 km i povezan je redovnim autobuskim linijama sa najvećim gradovima u Srbiji- Beogradom, Novim Sadom, Nišom i Kragujevcem. Do Aleksandrovca automobilom iz pravca Beograda se stiže međunarodnim putem E 75 sa kog se izlazi kod Pojata i preko Kruševca se dolazi u Aleksandrovac
2.2 Klimatske karakteristike
Klima ove oblasti je umereno-kontinentalna sa nizom specifičnosti uslovljenih velikom razlikom u nadmorskoj visini, usponom planinskih masa i ekspozicijom terena. Umereno-kontinentalna klima župske varijante zastuljena u Donjoj Župi je približno 700 m nadmorske visine i ona je znatno povoljnija u odnosu na klimu susednih područja, naročito u pogledu prosečnih godišnjih temperatura i temperaturnih ekstrema.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta