Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Atletika - Skok u Dalj". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ZA SPORT
UNIVERZITET: UNION-NIKOLA TESLA
ATLETIKA
(Seminarski rad)
Tema: skok u dalj
Beograd, 2014.
SADRŽAJ
Uvod…………………………………………………………….….2
Nastanak i razvoj atletike……………………………………….….3
Metodika obučavanja skoka u dalj………………………………....6
Metodika- tehnika uvinućem……………………………….…7
Metodika- koračna tehnika…………………………………....9
Metodika- zgrčna tehnika……………………………………..10
Specijalne vežbe………………………………………………10
Kriterijumi pravilne tehnike skoka u dalj…………………………13
Zalet………………………………………………………….13
Odraz………………………………………………………....13
Let……………………………………………………………15
Doskok……………………………………………………….15
5.1.
Reference……………………………………………………….....15
1. UVOD
Atletika je jedna od temeljnih i najraširenijih sportskih grana, koju karakterizuje osnovni ljudski pokret i ponašanje, a koja obuhvata: trkačke, bacačke i skakačke discipline. Zbog svoje sveobuhvatnosti zovemo je, i istinski jeste, kraljica sportova. Atletskim vežbama stiče se fizička snaga, izdržljivost, brzina i okretnost a učvršćuju se svojstva volje kao što su hrabrost, odlučnost i upornost. Discipline atletike odlikuju se motoričkim kretanjima koja se uspešno mogu primjenjivati u toku obrazovnog procesa ili kroz druge oblike vežbanja, pomoću kojih se značajno utiče na podizanje opšte psihofizičke sposobnosti pojedinca. Atletika je polazište i temelj za sve ostale sportove. Od 1896 godine uključena je u redovni program Olimpijskih igara.
Ona predstavlja osnovni i najznačajniji sadržaj svakih Olimpijskih igara. Međunarodna atletska federacija (IAAF) osnovana je 1912. godine u Stokholmui danas ima 212 država - članica. Od 1983. održava se prvo na četiri a sada na dve godine svetsko prvenstvo za seniore i seniorke, od 1986. godine za juniore i juniorke a od 1999. godine i za kadete i kadetkinje. Od 1930. svake četvrte godine održava se prvenstvo Evrope za seniore i seniorke, a od 1929. godine i Balkanske igre. Atletika je najrazvijenija u SAD a odmah za njom su Rusija, Nemačka, Kuba i Kenija.
Reč atletika je starogrčkog porekla i znači takmičiti se, boriti se u brzini, u snazi. Atletika je oblast sporta koja obuhvata prirodne oblike kretanja: hodanje, trčanje, skokove, bacanje i njihove kombinacije u obliku višeboja. Stalnim usavršavanjem ona je dostigla današnji stepan razvitka iz koga sledi i vizija budućeg pravca razvoja, Atletske discipline mogu se izvoditi svuda, na svakom slobodnom prostoru ili na posebno uredjenim borilištima i dvoranama.
2. NASTANAK I RAZVOJ ATLETIKE
Atletika proizilazi iz svakodnevne čovekove potrebe za kretanjem: od stihijskog vežbanja, kultnog nadmetanja, narodnih nadmetanja, pa sve do sportskih takmičenja. Od čoveka-lovca iz perioda paleolita do čoveka atomskog doba, atletika se razvijala i uvek bila prisutna manje ili više u svim periodima ljudskog razvoja i u svim društvenim uredjenjima. Atletika je vrlo stara, ljudi su koristili prirodne oblike kretanja jer su trčali za hranom, preskakali prirodne prepreke, bacali razne predmete na životinje. Još u plemenskoj zajednici u Kirgiziji i Turkmeniji znalo se za plemenska nadmetanja, mnoge dokaze o početnim oblicima atletike ostavili su nam Feničani. Atletikom su se bavili stari egipćani o čemu svedoče reljefi na piramidama koji prikazuju trkače i skakače. U antičkoj Grčkoj 776. godine pre n.e. održane su prve olimpijske igre na kojima se takmičilo u trčanju na jedan stadion (192,27m). Uvodjenjem petoboja na XVIII olimpijskim igrama program je upotpunjen. Petoboj su sačinjavale sledeće discipline:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta