Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Međunarodni prijevoz". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
1. UVOD 1
2. POJAM TRANSPORTA 2
2.1. Vrste transporta 2
3. POJAM PROMETA 4
4. MEĐUNARODNI CESTOVNI PROMET 5
4.1. Međunarodni linijski prijevoz 5
4.2. Međunarodni slobodni prijevoz tereta 6
5. DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ 7
5.1. Postupak i način raspodijele dozvola 7
5.2. Oduzimanje i zlouporaba dozvola 8
6. OSIGURANJE ROBE U MEĐUNARODNOM PROMETU 9
6.1. Vrsta pokrića kod osigurane robe 9
7. ZAKLJUČAK 10
8. LITERATURA 11
1.
UVOD
U ovom seminarskom radu pod nazivom „ Međunarodni prijevoz“ osvrnut ću se na pojam prijevoza i transporta koji su ujedno i sinonimi. Dok je promet širi pojam od prijevoza.
Predmet prometnog ili transportnog prava su zapravo obveze i prava aktivnih sudionika u prometu (transportu) koji nastaju i koji se uspostavljaju u procesu proizvodnje prometne (transportne) usluge, a regulirani su određenim pravnim aktima.
Dalje ću razmotriti pojam „dozvola u međunarodnom prometu“, na koji način se propisuju zakoni o dozvolama, te, postupak i način raspodjele stranih dozvola za međunarodni cestovni prijevoz tereta domaćim prijevoznicima, te način korištenja i vraćanja dozvola.
 
POJAM TRANSPORTA
Transport je specijalizirana gospodarska djelatnost koja se bavi transportom, prijevozom, premještanjem prijenosom, prevoženjem predmeta s jednog mjesta na drugo.
Transport je usluga za koju je karakteristično da je ona nevidljiva, neopipljiva, ne može se skladištiti, nastaje i nestaje u procesu proizvodnje transportnih proizvoda i usluga.
Prijevoz i transport su sinonimi. Dok je promet širi pojam od prijevoza.  Transport je uži pojam od prometa: promet = transport + operacije + komunikacije
2.1.  Vrste transporta
 
1.         Konvencionalni transport (klasični)
2.         Kombinirani transport
3.         Međunarodni multimodalni transport
Multimodalni transport
Može biti međunarodni i nacionalni. Osnovni pravni izvor o reguliranju odnosa između sudionika u međunarodnome multimodalnom transportu (MMT) je Konvencija Ujedinjenih naroda o međunarodnome multimodalnom transportu koja je prihvaćena na Diplomatskoj konferenciji u Ženevi u svibnju 1980. godine. U smislu Konvencije UN, značajne su ove karakteristike za MMT:
da su u MMT operatori multimodalnog transporta i primatelji robe u dvije različite zemlje
da se prijevoz robe u MMT obavlja s najmanje dva različita prijevozna sredstva, odnosno da u takvome transportnom procesu sudjeluje najmanje dvije različite transportne grane
da se cjelokupni pothvat MMT temelji samo na jednom sklopljenom ugovoru o prijevozu
da se cjelokupni pothvat MMT ispostavlja ili pribavlja samo jedan dokument o prijevozu robe
da cjelokupni proces MMT organizira samo jedan transportni operator, odnosno operator muultimodalnog transporta (MTO).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta