Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kamenički park". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U NOVOM SADU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Smer za Pejzažnu arhitekturu
Osnovne studije
“Kamenički park“
-DNEVNIK PRAKSE-
Jun,2013.
SADRŽAJ
SADRŽAJ 1
1.UVOD 2
1.1. Lokacija 2
1.2. Zaštićeno prirodno dobro 2
2. ISTORIJAT 3
2.1. Grofovski park...................................................................................................................3
2.2. Narodni park......................................................................................................................6
3.KONCEPCIJA I SADRŽAJ PARKA DANAS 8
3.1. Sadržaj i opis parka danas 8
3.2.Prikaz najlepših Kameničkih zdanja danas 8
3.2.1. Izvor u Dečijem selu............................................................................................... 8
3.2.2. Izvor kod mosta.......................................................................................................10
3.2.3. Jezero.............................................................................. ........................................10
3.2.4. Drenažni sistem kod mosta.............................................. ...................................... 11
3.2.5.Dvorac Marcibanji-Karačonji...................................................... ............................11
3.2.6. Brežuljak ruža............................................................................... ..........................12
3.3. Flora i fauna Kameničkog parka 13
3.3.1. Spisak drvenastih vrsta...................................................................................................14
4.ZAKLJUČAK..........................................................................................................................................15
UVOD
1.1.Lokacija
Kamenički park se nalazi u podnožju Fruške gore, na desnoj obali Dunava, preko puta Novog Sada, između sela Sremska Kamenica i vikend naselja Ribnjak.Položaj Kameničkog parka u odnosu na grad Novi Sad čini ga posebno atraktivnim za veći broj posetilaca, a velika površina na kojoj se prostire od 20 hektara, daje mu značajnu ulogu u opštem sistemu zelenila grada.Kamenički park je značajno prirodno dobro 3. kategorije i od 26.decembra 2008. godine, odlukom Skupštine grada i zvanično je dat na staranje JKP „Gradsko zelenilo“.
Slika 1 Karta Vojvodine
(izvor: http://www.casparcenter.org/zelenaknjiga/pages/geografija.htm, jun 2013)
1.2. Zaštićeno prirodno dobro
Zavod za zaštitu prirode Srbije uradio je 2005. godine studiju zaštite Kameničkog parka. Park je
kategorisan kao značajno prirodno dobro – spomenik prirode. Od juna 2006. godine park je pod predhodnom zaštitom (važe gotovo svi propisi kao da je pod zaštitom, ali privremeno). Avgusta 2007. godine podnet je nadležnim organima Grada Novog Sada zahtev za stavljanje parka pod zaštitu. Odluka o zaštiti nije doneta jer su je gradski funkcioneri uslovljavali zahtevima koji su u suprotnosti sa principima zaštite prirode.
Za staraoca parka je određeno JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad koje se brine uglavnom o parku u užem smislu (deo od potoka do jezera): rampama je sprečen ulazak motornih vozila, dva puta godišnje se kosi ulazna livada, uklanja se srušeno drveće, skupljaju se otpaci sa ulaznog dela, a određen je jedan čuvar za ceo park.
2. ISTORIJAT KAMENIČKOG PARKA
2.1. Grofovski park
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta