Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza tehničkog rešenja Pedalina". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА
- Семинарски рад -
Студенти: Предметни наставник:
Иван Танасијевић, 5/2010
Крагујевац, 2012.
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Студијски програм: Машинско инжењерство
Основне академске студије
Предмет: Основи конструисања
Школска 2012./2013. год.
Анализа техничког решења
Педалина
- Семинарски рад из Основа конструисања -
Студенти: Предметни наставник:
Иван Танасијевић, 5/2010
Крагујевац, 2012.
Факултет инжењерских наука, Крагујевац Основи конструисања – семинарски рад
Садржај
стр.
Резиме . . . . . . . . . . . . . 2
1. Увод . . . . . . . . . . . . . 3
2. Опис техничког решења . . . . . . . . . . . . . 3
3. Детаљнија објашњења . . . . . . . . . . . . . 5
4. Коментари техничког решења . . . . . . . . . . . . . 10
Закључaк . . . . . . . . . . . . . 11
Литература . . . . . . . . . . . . . 12
Факултет инжењерских наука, Крагујевац Основи конструисања – семинарски рад
Резиме
Пловило са ручним управљањем и пропелером подразумева: плутајуће делове
трупаца са паром одвојених делова на дну, чврст рам који је повезан са трупцима.
Делове за ручно управљање који су подешени за кружне покрете у односу на делове
рама. Продужено погонско вратило пропелера са дужинском осом око које се окреће
и пропелер. Делове квачила за управљање погонским вратилом пропелера и
деловима за ручно управљање, да би се пропелер окретао у складу с њима.
Монтажне делове за за постављање погонског вратила пропелера да се креће у
односу на рам између увучене позиције у којој је пропелер изнад доњих делова
трупаца, и мноштва других оперативних позиција кад је пропелер у води. При томе
монтажна средства подразумевају ротирајући крак који је првим крајем причвршћен
за делове рама, и рукавац за који је крак причвршћен другим крајем, а постављен је
да клизи дуж погонског вратила. Делове за контролу позиције пропелера.
Слика 1: поглед са стране на педалину израђену по данашњем изуму.
Слика 2: Поглед са стране.
Слика 3: Поглед одозго.
Слика 4: Увећан приказ централног дела педалине..
Слика 2.1: Систем функционисања зупчастог преносника
Слика 2.2: Увећан поглед на зупчасти механизам (оса 4-4)
Слика 5: Детаљан приказ механизма.
Слика 6: Пропелер у увученој позицији
Слика 7: Могући положаји пропелера и вратила
Слика 8: Систем функционисање ручице
Кључне речи: рам, вратило, пропелер, позиције
Факултет инжењерских наука, Крагујевац Основи конструисања – семинарски рад
1. Увод
Садашњи изум се везује за сва пловила, нарочито она којима се управља ручно.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta