Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktuelno stanje u međunarodnoj zajednici i partnerstvo". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET SINERGIJA
FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
BANJA LUKA
SEMINARSKI RAD
PREDMET: KRIMINALISTIKA
TEMA: Aktuelno stanje u međunarodnoj zajednici i partnerstvo
Banja Luka, decembar 2013. godine
SADRŽAJ
UVOD 3
1. EVROPSKA UNIJA 4
1.1. Istorijski razvoj Evropske unije (EU) 4
1.2. Osnivački ugovori 5
1.3. Perspektive EU u 21. vijeku 6
2. EVROPSKE BEZBJEDNOSNO-ODBRAMBENE SNAGE 7
2.1. Evropske oružane snage 8
2.2. Tipovi evropskih oružanih snaga 8
3. GLOBALNE PROMJENE 11
3.1. Ekološki poremećaj 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
UVOD
Transnacionalni organizovani kriminalitet ispoljava se kroz razne oblike kriminalnog djelovanja, tražeći pogodne uslove za svoj opstanak, ekspanziju i što veću prisutnost u meunarodnim razmjerama.
Internacionalizacija irganizovanog kriminaliteta je sve prisutnija, a njegova djelatnost sve raznovrsnija, što dovodi do većeg bogaćenja i mogućnosti stvaranja novih izvora nezakonitih prihoda. Prije petnestak godina organizovani kriminalitet nije imao tako raznovrsne i razgranate oblike djelatnosti, pa samim tim nije bio razvijen u onomobimu u kojem je danas prisutan, pa je stoga logično očekivati njegov dalji razvoj – kako na planu raznovrsnije djelatnosti, tako i u odnosu na nastojanje na njegovoj što većoj internacionalizaciji.
Mafijaški oblik organizovanog kriminaliteta ispoljava još neke specifičnosti:
spremnost na obračun sa onim predstavnicima organa vlasti, državnih organa, političkih i drugih značajnih organa koji su spremni da se svojim raspoloživim sredstvima suprostave njihovom kriminalnom djelovanju,
likvidaciji onih lica koja se mogu pojaviti kao svjedoci optužbe, nasilje i zastrašivanje onih koji neće da svjedoče u njihovu korist,
prisutna stroga konspirativnost i zakon ćutanja – omerta za sve članove kriminalne organizacije,
prisutan strah među članovima kriminalne organizacije od mogućih posljedica ako u radu pogriješe, ako ne izvrše postavljeni zadatak, a naročito ako ne poštuju pravila i zakon ćutanja, jer je poznato da je svaki član koji ga je prekršio sebi presudio smrtnu kaznu.
Specifičnost organizovanog kriminaliteta jeste da često narasta na područjima koja su ekonomski nerazvijena u odnosu na susjedno (npr. u Italiji su pidručja sa najvećom koncentracijom organizovanog kriminaliteta Sicilija, Kalabrija i Pulja).
Kriminal kroz istoriju je postojao u raznim formama, kako individualnim, tako i u grupnim. On ne poznaje granice, dio je svake kulture, njime se bave sve rase i narodnosti, a star je koliko i čovjek. Mnogima je kriminal puno više od običnog kršenja zakona, smatraju ga stilom života. Među naprijed navedene spada, i bez sumnje i najpoznatiji oblik irganizovanog kriminaliteta – mafija.
Mafijom se uobičajno označavaju samo tradicionalne kriminalne organizacije (Koza Nostra, jakuze i trijade). Danas te organizacije funkcionišu kao velike kompanije koje svoj novac ulažu u legalne tokove.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta