Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Gasifikacija čvrstih goriva i određivanje sumpora". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ВРАЊЕ
МАТУРСКИ РАД
Тема : Гасификација чврстих горива и одређивање сумпора
Професор Ученик
Врање, 2014
САДРЖАЈ
1. УВОД....................................................................................................................... 3
2. ГАСИФИКАЦИЈА ЧВРСТИХ ГОРИВА И ОДРЕШИВАЊЕ СУМПОРА.... 4
2.1. Гориво............................................................................................... 4
2.2. Топлотна вредност (моћ ) горива......................................................... 5
2.2.1. Израчунавање топлотне вредности чврстих горива.................... 6
2.3. Хемијски састав горива...................................................................... 7
2.4. Добијање вештачких горива.............................................................. 8
2.5. Хемијска прерада чврстих горива...................................................... 9
2.5.1. Гасификација чврстих горива..................................................... 10
2.5.2. Карбонизација чврстих горива................................................... 12
2.6. Одређивање сумпора............................................................................... 14
2.6.1. Одређивање укупног сумпора и сумпора у пепелу................... 15
ЗАКЉУЧАК........................................................................................................................ 17
ЛИТЕРАТУРА..................................................................................................................... 18
УВОД
Гориво је супстанца која се користи као извор енергије.За разлику од горивих материја , што су материје које сагоревањем поред осталих продуката , ослобађају и топлоту , горива су гориве материје које се сагоревају зарад производње топлоте.
Гориво даје енергију обично онда када му се мења физичка или хемијска структура . Када кажемо да горива ослобађају енергију мењањем хемијске структуре , притом се првенствено мисли на процес сагоревања . Још неки од начина за добијање енергије су нуклеарна фисија и нуклеарна фузија.
Важно својство енергије добивене из горива је то да може бити складиштена и кориштена по потреби , и то на оним местима где се не може произвести и у временима када опада њена производња.
Горива се деле пре свега према агрегатном стању и према начину добијања (природна и прерађена , која опет могу бити примарна , секундарна или синтетичка). Према агрегатном стању разликујемо:
чврста;
течна и
гасовита горива
У последње време све је значајнија и подела према настанку - фосилна и биогорива . Осим тога могу се поделити и према карактеру употребе (на енергетска и тенхлошка ), запаљивости (самозапаљива и незапаљива , према постојаности на толоту и према примени.
ГАСИФИКАЦИЈА ЧВРСТИХ ГОРИВА И ОДРЕШИВАЊЕ СУМПОРА
Гориво
Гориво се састоји од : Ц , О , Х ,Н , С ,од чега су сагориви C , H , S . У општем смислу , горива су материје које сагоревањем ослобађају топлоту . У ужем смислу , горива су материјали које сагоревамо да бисмо произвели топлоту . Осим тога , горива треба да испуне и следеће захтеве :
да производе велику количину топлоте за кратко време
да се налазе у природи у довољним количинама
да у природном стању не садржи велике количине негоривих материја
да могу лако и јефтино да се допреме до корисника
да не мењају битно својства и да су безбедна током експлоатације
да продукти њиховог сагоревања нису опасни по околину
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta