Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Društvene pretnje". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: Osnovi bezbednosti
Tema: Društvene pretnje
Niš, decembar, 2013.
SADRŽAJ:
Uvod 3
1. Društvene pretnje 4
1.1. Pojam i uzroci društvenih pretnji 4
1.2. Vrste i specifičnosti društvenih pretnji 6
2. Pretnje po bezbednost srpskog društa 9
Zaključak 12
Literatura 13
Uvod
Bezbednost je naučna disciplina u razvoju, koja pripada grupi društvenih nauka. Određivanje pripadnosti jednom od kompleksa nauka na osnovu klasifikacija nauka, ne služi njenom razdvajanju i izolaciji od ostalih nauka, već tačnom i preciznom utvrđivanju područja, predmeta, metoda i cilja nove naučno-nastavne discipline. Bezbednost je pojam sa višestrukim značenjem. U najopštijem smislu podrazumeva slobodu od straha, pretnji i fizičkog nasilja. Međutim, bezbednost uključuje i moralne, ideološke i normativne elemente, što je oduvek otežavalo njegovu preciznu definiciju. Bezbednost je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Generalno, bezbednost postoji kada postoji i nesmetano se ispoljava (dostiže se, razvija i unapređuje, može da se uživa) ono što je (za nas) vredno i značajno, i kada je takvo stanje očigledno izvesno, predvidivo i kontrolisano, što podrazumeva i (našu) sposobnost da ga zaštitimo od neželjenih uticaja. To je proces, a pre svega (željeni) proizvod tog procesa - stanje. Biti bezbedan znači biti zaštićen od uticaja neželjenih pojava, i osećati se zaštićenim (sigurnim, bez straha) u predvidivom i kontrolisanom ambijentu. Predmet opšte nauke o bezbednosti je bezbednost čoveka, društva, države, civilizacije u svoj različitosti pretnji - napada, u različitim uslovima, situacijama, u razvoju, u prostoru i vremenu. Glavni cilj opšte nauke o bezbednosti je otkrivanje zakonitosti bezbednog razvoja biosfere, izučavanje, upoređivanje, klasifikacija i sistematizacija složenih događaja, procesa, u oblasti bezbednosti životnih delatnosti čoveka, čovečanstva i izrada odgovarajućih mera za njihovo predupređenje, lokalizaciju i otklanjanje. Opšta nauka o bezbednosti je nauka o zakonitostima i mehanizmima bezbednosti čoveka, društva, države i čovečanstva od spoljašnjih i unutrašnjih napada. Bezbednost se više ne razmatra isključivo u „manirima“ realizma, već se prelazi na drugi, može se reći, viši nivo. Osim države, kao referentni objekat bezbednosti pojavljuje se i društvo.
Predmet razmatranja ovog rada biće društvene pretnje. Raznorodnost i brojnost novih bezbednosnih pretnji stvara pometnju kod građana u pokušaju da ocene koje opasnosti jesu objektivne i da na osnovu toga postave zahteve državnim institucijama za njihovo otklanjanje iz socijalnog okruženja. Osnovni cilj analize jeste utvrđivanje pojma i specifičnosti društvenih pretnji kao oblika ugrožavanja opšte bezbednosti, s kratkim osvrtom na pretnje po bezbednost srpskog društva.
1. Društvene pretnje
1.1. Pojam i uzroci društvenih pretnji
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta