Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Građevinski materijal". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
Građevinski materijal se po poreklu deli na prirodni i veštački, po nameni se deli na visokogradnju i niskogradnju, a po sastavu na proste i složene. Složeni građevinski materijali nastaju spajanjem prostih: beton nastaje mešainom cementa, šljunka i vode. Po konstruktivnim sojstvima građevinski materijali se dele na noseće i vezivne materijale.
Najvažniji građevinarski materijali su: aluminijum, beton, cement, čelik, drvo, gips, kamen, kreč, opeka, pesak i šljunak, a u građevinarstvu se koriste i mnogi drugi. [1]
Beton je građevinski materijal koji se pravi uglavnom od cementa, šljunka, peska i vode.
Kamen nastaje drobljenje (sitnjenjem) stena. Do njegovog nastanka može doći dejstom erozije, prirodnim putem usled uticaja kiše, vetra, mraza, plime, oseke, zemljotresa, poplava i drugih metodoloških pojava.
Danas se kamen m ože dobiti i veštačkim putem, sečenjem raz nim testerama, sitnjenje pomoću eksploziva ili mlevenjem, drobljenje kao i na druge načine.
Kamen se od davnina koristi u građevinarstvu za izradu kuća, pom oćnih zgrada, mostova, puteva.
Malter je vezivni m aterijal koji nastaje mešanjem osnovnog veziva kao što je cement ili razne vrste kreča, vode i peska.
Osnovna razlika između maltera i betona, osim u vezivima (za beton se koristi samo cement, a za malter sva veziva i kombinacije istih) je u smeši koja se koristi.
Cigla ili opeka je zidni građevinski materijal koji se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese glinenog materijala, peska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije.[1]
Proizvodnja građevinskog materijala
U građevinarstvu se upotrebljavaju dve vrste materijala: konstruktivni i vezivni. Konstruktivni građevinski materijal obuhvata kamen (prirodni i veštački) opeku, i drvo.
Vezivni građevinski materijal obuhvata vazdušna i hidraulična veziva od kojih se prave malteri.
Konstruktini građevinski materijal
Kamen ima veliku primenu u građevinarstvu, i od prirodnog kamena se najviše upotrebljavaju: granit, trahit, porfir, peščar, krečnjak i dolomit. Kamen potreban za zidanje dobija se razbijanjem stena, najčešće eksplozijom. Stene se dalje obrađuju cepanjem u blokove, koji idu na obradu. Iz komada nepravilnog oblika izrađuje se tucanik. Sam kamen kao građevinski materijal mora da odgovara izvesnim uslovima, tj. mora da bude postojan prema atmosferskim uticajima, treba da je čvrst i izdržljiv i mora se dobro obrađivati.
Sl.1 . Granit Sl.2.Trahit
Veštački kamen se izrađuje od isitnjenog prirodnog kamena, peska, šljunka, cementa i vode.
Vezivni materijali
(malterna veziva)
Malteri su plastične smeše mineralnog veziva, punioca i vode i služe za vezivanje opeke u zidovima, kao i za malterisanje zidova. Posle određenog vremena malteri otvrdnu u kamenastu masu. Njihov zadatak se sastoji u tome da spreče suviše veliko skupljanje maltera, dok u izvesnim slučajevima dozvoljavaju bolji prilaz ugljendioksidu iz vazduha.
Sva mineralna veziva se mogu podeliti (s obziro na njihov veliki broj) prema hemijskom sastavu, obradi, nameni. U zavisnosti od ponašanja maltera u vodi razlikuju se dve grupe veziva:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta