Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finansiranje izbora u Srbiji". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Фкултет за европско
правно-политичке студије
Нови сад
Одсек: Политикологија
СЕМИНАРСКИ РАД
Финансирање избора у Републици Србији
МЕНТОР: СТУДЕНТ:
САДРЖАЈ:
УВОД ........................................................................................3
1. Дефинисање финасирања редовног рада ............................4
Финансирање из јавних извора за потребе редовног
рада...................................................................................4
Финансирање из приватних извора за потребе
редовног рада..................................................................5
2. Дефинисање финансирања изборне кампање......................5
2.1 Финансирање из јавних извора за потребе изборне
кампање............................................................................6
2.2 Финансирање из приватних извора за потребе
изборне кампање..............................................................9
Закључак ..............................................................................11
Литература ...................................................................12
УВОД
Политички систем Републике Србије има веома диманичну генезу, оболежену бројним дисконтинуитетима у погледу државног уређења и организације власти. Управо је та динамика углавном била изражена револуционарно, а мање еволутивно. Срибија је изашла из три сложене државе. Донета су два устава 1990 и 2006. године. У временском периоду од 1990 до 2012 године имала је скоро 10 избора.
Избори у Републици Србији су честа појава и као таква опет никад не прођу, а да не подигну велику прашину.
Наравно, најзанимљивији део након избора односи се на извештаје о финасирању, ако се политичке партије удостоје да их доставе надлежном телу. Иако постоје јасно дефинисани закони, увек се нађе неко ко има другачије виђење и то сопствено виђење неких закона не да не наилази на критике јавности, колиционих партнера, већ то подржавају и „политички противници“ који такво тумачење закона, ако му одговара, радо прихвата и примењује. О чему је реч видећемо у даљем тексту кад дођемо до финасирања изборне кампање из приватних извора.
Семинарски рад се састоји из два дела.
Први део састоји се од законског дефинисања финасирања изборног процеса у Републици Србији, заједно са тумачењем и кратким објашњењем тог закона.
Други део семинарског рада односи се на неколико примера „слободног“ тумачења, злоупотребе и јасних малверзација закона.

Дефинисање финасирања избора редовног рада
Финасирање политичких субјеката може бити двојако.
Давањем средстава из јавних извора.
Давањем средстава из приватних извора.
И једно и друго финасирање се може односити и на редован рад странке и за
финасирање изборне кампање. Разлика је у томе што је странка у обавези да има наменске рачуне за своје делатности. Тако странке могу имати неколико рачуна за вршење редовних политичких активности које се не односе на кампању и један рачун на који ће пристизати сви приходи јавни, или приватни и са којег ће се вршити плаћање трошкова изборне кампање. Тај рачун мора бити отворен само за ту намену и за ниједну другу.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta