Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistika prizvodnje". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Tema : LOGISTIKA PROIZVODNJE
Semestralni rad iz predmeta : LOGISTIKA U SAOBRAĆAJU
UVOD
Razmatranje logistike u proizvodnim, odnosno u procesnim poduzećima je svakako imperativ vremena. To se, posebno, odnosi na preduzetne sisteme sa zastarjelim i nekonkurentnim tehnologijama kao što je to slučaj sa preduzećima u zemljama koje još uvjek prolaze tranzicijske porocese.
Proizvodnja može biti uspješna ako zadovoljava potrebe kupaca i uspješno konkuriše na globalanom tržištu. Osim toga, svako nacionalno preduzeće mora temeljiti svoj razvoj na proizvodnji. Savremena proizvodnja je sve kompleksnija u pogledu sudjelovanja tehnologije ili proizvodnih postupaka odnosno operacija. U kompleksnoj procesnoj proizvodnji logistika je posebno važna. Naime, logistika u proizvodnji je najviše povezana sa alokacijom inputa, a u prvom redu reprodukcijskog materijala i opreme za ugradnju. Učinkovita se logistika temelji na savremenoj informatičkoj tehnologiji. Imajući u vidu da u procesnoj industriji do punog izražaja dolazi kvalitet postupaka, posebna pažnja je potrebna kod pravovremenosti i količinskom sadržaju prilikom alokacije inputa u samoj proizvodnji.
Proizvodni proces će biti učinkovit ako se obave i prethodne radnje koje počinju sa nabavkom. Već prilikom nabavke je potrebna velika koordinacija sa pripremom, skladištem i posebno proizvodnjom. Priprema proizvodnje je takođe bitni dio logističkog proizvodnog sistema. Kvaliteta pripreme zavisi već o razvoju proizvoda kojim su definisani svi tehnički, komercijalni i finansijski gabariti. U sklopu logistike u proizvodnji posebno je važno pitanje kvaliteta ne samo proizvoda nego i postupaka, pripreme, nabavke, te same proizvodnje i informatičke tehnologije.
POSEBNOST PROCESNE PROIZVODNJE
Organizacija procesne proizvodnje je sistem s velikim brojem operacija koje su izvor visokih troškova.To proizlazi iz kompleksa koji započinje nabavkom, a nastavlja se kontrolom materijala i pripremom, te konačnom raspodjelom po određenom programu na pojedine operacije. Sve je to kontrolisano kako bi se ostvario kvalitet ne samo proizvoda nego i cijelog procesa ali uz optimalane troškove.
Razmatranje proizvodne odnosno procesne logistike polazi od analize same procesne proizvodnje.
Poznati su tipovi proizvodnje:
pojedinačna proizvodnja.
serijska proizvodnja.
masovna proizvodnja.
• kontinuirana ili procesna proizvodnja.
U idealnom slučaju svaka od navedenih vrsta proizvodnje može imati elemente procesa. Ako bismo ulazili u kompleksniju analizu, onda bismo usporedna obilježja pojedinih vrsta proizvodnje mogli prikazati kao na slici l.
Slika 1. Glavne razlike između proizvodnih sistema
Posebne procesne proizvodnje su, prije svega, njezino vrijeme izgradnje i vrijeme izvođenja procesnih operacija. Vrijeme izgradnje se sastoji od modeliranja i memoriranja operacija uz pomoć informacijskih tehnologija. U vremenu izvođenja je bitna organizacija i kontrola.
Osnovno je obilježje procesa veleki broj i kompleksnost operacija.Proizvodne operacije imaju svoje posebni značaj:1
• proizvodni postupci, kao što su nabavka, organizacija proizvodnje i kontrola zaliha, često se temelje na računarskim sistemima te u modernim proizvodnim operacijama informacijske tehnologije imaju značajnu ulogu;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta