Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Asinkroni motor". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1. Uvod
Moj zadatak za završni rad je izrada univerzalnog pulta za vježbe daljinskog upravljanja za
trofazne i jednofazne motore snage do 11kW i na tom pultu izvesti vježbu upuštanja
asinkronog motora preklopkom zvijezda-trokut s promjenom smjera vrtnje, snage 3kW.
S obzirom da se za ovu vježbu koristi asinkroni motor, pobliže ću ga opisti u uvodu, s
naglaskom na načine pokretanja (upuštanja).
1.1. Asinkroni motori
Asinkroni motori su najčešće korišteni motori u praksi. Osnovni dijelovi asikronih motora su
stator i rotor.
slika 1
Stator je izveden od dinamolimova debljine 0,5mm koji su izolirani da bi se smanjili gubici
zbog vrtložnih struja. Stator ima oblik šupljeg valjka, a u unutarnjem obodu statora ištancani
su utori u koje se postavlja statorski namot. Statorski paket limova mora biti dobro mehanički
učvršćen. Rotor je također izveden od dinamolimova koji se navuku na osovinu i dobro
mehanički učvrste na tzv. rotorski paket. Rotor ima oblik valjka, a po vanjskom obodu su
ištancani utori u koje se postavlja rotorski namot.
Stator i rotor su aktivni dijelovi motora.
U ostale konstruktivne dijelove motora spadaju kućište, leževni štitovi, nogari, osovina,
ležajevi, priključna pločica, ventilator i dr.
1.2.Vrste asinkronih motora
Postoje dvije osnovne vrste asinkronih motora:
1. kavezni
2. klizno-kolutni
Kavezni asinkroni motori su dobili ime po izvedbi rotorskog namota. Rotorski namot ovih
strojeva radi se tako da se u utore rotora postave štapovi (od aluminija ili bakra) koji su nešto
duži od rotorskog paketa limova. Svi štapovi s jedne i druge strane rotora kratko se spoje
pomću jednog prstena, pa namot izgleda kao kavez.
Klizno-kolutni asinkroni motori imaju na osovini tri klizna prstena na koje su spojeni počeci i
završeci rotorskog namota. Klizni prsteni moraju biti međusobno i prema osovini izolirani.
Preko kliznih prstena i četkica može se u krug rotora uključiti neki vanjski otpor koji može
služiti samo za pokretanje i upuštanje asinkronih motora pa se naziva pokretač ili upuštač, ili
može služiti za regulaciju brzine vrtnje. Ako se koristi samo kao upuštač onda je grubo
stupnjevan u nekoliko koraka i dimenzioniran za kratkotrajni pogon. Ako se koristi za
regulaciju brzine vrtnje onda je fino stupnjevan i dimenzioniran za trajni pogon.
slika 2
1.3. Princip rada asinkronih motora
Asinkroni motori rade na principu okretnog magnetskog polja. Okretno magnetsko polje
stvoreno je na statoru i inducira napon u namotu rotora. Ako je namot rotora zatvoren njime
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta