Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Utjecaj odbora na donošenje odluka u EU". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Utjecaj odbora na
donošenje odluka u EU
SADRŽAJ
I. UVOD......................................................................................................................................2
II. KOMITOLOGIJA..................................................................................................................3
III. STUDIJE SLUČAJA UTJECAJA ODBORA NA EU POLITIKE......................................5
1. Utjecaj odbora na europsku politiku zaštite okoliša...........................................5 2. Uloga odbora u formiranju ZVPS-a............................................................................9
IV. ODBORI KAO MJESTA POLITIČKE SOCIJALIZACIJE
- UMJESTO ZAKLJUČKA......................................................................................................10
V. LITERATURA.....................................................................................................................11
I. UVOD
Europska unija se možda na prvi pogled čini kao jednostavna supranacionalna zajednica s nekoliko dominantnih institucija koje se brinu o zajedničkim politikama i daju smjernice članicama za daljnji gospodarski, politički i socijalni razvoj. Međutim, stvarna situacija je pomalo drugačija. Europska unija je prerasla u djelomično autonomno tijelo koje često ima vlastitu volju, politiku i strategiju različitu od nacionalnih interesa zemalja članica. Razlog tome je administrativno-institucionalna struktura Unije koja ide zadire mnogo dublje od površinskih institucija poput Komisije, Vijeća, Suda ili Parlamenta. Ta administrativna struktura podrazumijeva niz odbora o gotovo svakom pitanju, problemu ili politici koji postoje ili će postojati, a tiču se geopolitičkog prostora Europske unije.
Glavna pitanja kojima će se ovaj rad baviti su utjecaji odbora na politike EU-a, ali i na njezine institucije. Pri tome se neće obrađivati institucionalna struktura Unije, Odbor regija ili Odbor za ekonomska i socijalna pitanja, već će se koncentrirati na – europske odbore unutar europskih institucija, njihovu transparentnost u radu, otvorenost za javnost i građane, način kako se donose odluke u sjeni te stupanj utjecaja odbora na vlastite članove u vidu stvaranja europske političke kulture kroz procese socijalizacije u odborima. Kroz procese socijalizacije stvara se moćna europska politička elita koja utječe na nacionalne parlamente donoseći još veći stupanj proširivanja i produbljivanja politika EU.
Odbori su moćne, netransparentne, elitističke i zatvorene strukture imenovanih dužnosnika koji bez legitimiteta imaju velik utjecaj na politike i odluke EU. U institucionalnom europskom okviru prisutan je prevelik broj odbora s iznimnim utjecajem na zakonodavnu i izvršnu vlast Unije. Uz to, kroz neformalnu komunikaciju članova odbora stvaraju se mreže interesa koje su povezane s korporativnim interesima preko lobističkih kanala.
Službene publikacije, znanstveni članci, internet i knjige će poslužiti kao literatura da se obrazlože iznesene tvrdnje. Koristit će se metode analize, dedukcije, komparacije i kvalitativne obrade podataka.
Drugo poglavlje donosi objašnjenje pojma komitologije kako bi se što bolje razumio proces kako se donose zakonodavni akti u EU. Sljedeći dio rada je središnji, a obrađuje nekoliko studija slučaja koji se odnose na pojedine politike EU, a za kraj su prikazani odbori kao mjesta stjecanja nove političke kulture kroz procese socijalizacije na europskoj razini zajedno sa zaključkom rada.
II. KOMITOLOGIJA
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta