Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Distribucija robe iz skladišta ka kupcima". Rad ima 35 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
1. UVOD 1
2. LOGISTIKA DISTRIBUCIJE 2
2.1. Logističke aktivnosti 2
2.2. Ciljevi i značaj fizičke distribucije 3
3. KANALI PRODAJE 5
3.1. Tipovi distributivnih kanala 5
3.2. Strategija kanala 6
3.3. Izbor kanala 6
3.4. Menadžment kanala 8
4. ELEMENTI FIZIČKE DISTRIBUCIJE 9
4.1. Pojam i zadaci skladišta 9
4.2. Kapacitet skladišta 11
4.3. Skladišna tehnika 11
4.4. Sistem skladištenja 11
5. MARKETING LOGISTIKA I FIZIČKA DISTRIBUCIJA 13
6. KANALI DISTRIBUCIJE 15
7. GLOBALNO SNABDIJEVANJE 17
8. IZBOR KANALA PRODAJE 19
8.1. Direktni kanali prodaje 19
8.2. Faktori izbora kanala distribicuje 20
8.3. Logistički miks 21
9. ULOGA I ZADACI SKLADIŠTA 22
9.1. Organizacija utovara i istovara 23
9.2. Značaj skladištenja 25
9.3. Funkcije i efekti skladištenja 25
9.4. Logistika skladišta 26
9.5. Odluka o tipu skladišta 27
9.6. Odluka o broju i lokaciji ulaznih skladišta 29
9.7. Odluka o broju i lokaciji izlaznih skladišta 29
10. ZAKLJUČAK 32
11. LITERATURA: 34
1. UVOD
Ni najbolja roba na svijetu neće biti uspješna ukoliko firme ne omoguće dostupnost te robe na mjestima gdje i kad ju potrošači žele kupiti. Miks distribucije je skup aktivnosti i procesa koji se bavi tokom proizvoda i usluga od proizvođača do potrošača. Distribucija je aktivnost koja obuhvata sve poslove koji su neophodni da proizvodi dođu od  proizvođača do potrošača. Cilj je da krajnji korisnik bude uslužen na najbrži i najkvalitetniji način, uz najmanje troškove.
Dist ribucija obuhvata dva područja, a to su: izbor najefikasnije g kanala distribucije i fizička distribucija, odnosno logistika, koju sačinjavaju skladištenje, transport itd. . Skladištenje, transport i zalihe robe postaju značajan dio distribucije, odnosno marketinga, jer su iskustva pokazala da se na tom području mogu ostvariti ne samo uštede, nego i povećati tražnja, odnosno prodaja robe.
U prvom slučaju, strategije one treba da doprinesu ispunjenju ciljeva korisnika (kupaca), a u drugom slučaju cilj je dobit organizacije. Njih treba posmatrati kao osnovne strategije koje neposredno dotiču sve obuhvatne organizacione oblasti i pomoću kojih se "sastavljaju važni dijelovi" cjeline.
Prilikom stvaranja (formiranja) strategija, organizacije imaju veliki manevarski prostor, kome su, u svakom slučaju, putem internih i eksternih okvirnih uslova postavljene granice. Generisanje i formulisanje strategija marketinga je kreativni stvaralački proces. On može da se ojača pomoću određene strateške dimenzije. Od važnih dimenzija može se stvoriti više kombinacija, ili sve dimenzije mogu ravnopravno da uđu u strategiju ili jedna dimenzija dominira nad ostalim. Nije rijetkost da se strategije često nazivaju po nekoj, upravo dominantnoj dimenziji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta