Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza komercijalnog poslovanja preduzeća GOOD MILK inačini njihovog poboljšanja". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Садржај
Увод...........................................................................................................2 Кључне речи.............................................................................................3
Општи услови и прописи..............................................................4
Услови окружења....................................................................4
Прописи на снази.....................................................................6
Отварање фирме.............................................................6
Санитарна инспекција....................................................9
Тржишна инспекција......................................................9
Инспекција рада............................................................10
Инспекција за заштиту животне средине...................10
Здравствена исправност...............................................10
Општи санитарно-хигијенски услови.........................11
Ветеринарско-санитарни услови.................................12
Здравствена исправност намирница и предмета
опште употребе.............................................................14
Квалитет намирница и предмета опште употребе.....15
Контрола здравствене исправности и квалитета намирница и предмета опште употребе......................16
Могућности...................................................................................17
Стање фирме...........................................................................17
Проблеми и решења...............................................................22
Калкулација ...........................................................................24
Анекси...........................................................................................25
Закључак..................................................................................................26
Литература..............................................................................................27
Увод
Визија
Визија нашег предузећа се огледа пре свега у обезбеђивању услова за почетак производње млечних производа. Успешним позиционирањем производа и различитим асортиманом истих желимо да у што скорије време постанемо конкурентни са другим произвођачима. Такође нам је визија да наш широк асортиман млечних производа у догледно време пласирамо на иностраном тржишту.
Мисија
Брзим развојем технике и технологије, људи све мање времена посвећују исхрани. Са друге стране све је мање здраве хране коју тржиште може да понуди. Наша мисија и наш мото ће бити да производимо квалитетну и здраву храну. Са таквим производима и добром презентацијом надамо се да ћемо привући велики број потрошача.
Циљеви
Циљеви нашег предузећа се огледају у две основне тезе:
изградња капацитета за производњу која ће се повећавати са развојем предузећа
обезбеђивању тржишта за наше производе које ће у почетку бити мало због малог капацитета производње, а које ће се временом проширити на целу Србију, а касније Балкан или можда Европу.
Развој нашег предузећа и ширење тржишта пратиће и проширење нашег асортимана млечних производа и у погледу разноликости и паковању
Кључне речи
Искреност
Тачност
Одговорност
Квалитет
Квантитет
Општи услови и прописи
Пре самог почетка отварања фирме морају се сагледати сви фактори који утичу на избор локације, тј. места где ће бити отворена фирма. Исто тако, да би фирма могла да почне са радом у старту се морају испунити услови које налажу закони које је донела држава. Наредно излагање посветићемо како условима окружења, тако и законима који су на снази и који су битни за рад предузећа.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta