Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Babilon". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod...................................................................................................1
1.Izvori i povjesni pregled.................................................................2
1.1.Izvori....................................................................................2
1.2.Pregled povjesti Babilona...................................................3
2.Oblik vladavine i državno uređenje..............................................4
3.Vojska Babilona..............................................................................5
4.Pravo u Babilonu.............................................................................6
4.1.Statusno pravo......................................................................6
4.2.Stvarno pravo ......................................................................7
4.3.Obligaciono pravo...............................................................7
4.4.Porodično pravo...................................................................9
4.5.Nasljedno pravo..................................................................11
4.6.Krivično pravo....................................................................11
5.Sudovi i sudski postupak..............................................................12
6.Društveno-ekonomska struktura..................................................13
7.Porezni sustav Babilona................................................................15
Zaključak..........................................................................................17
Literatura..........................................................................................18
Uvod
Babilon je antički grad u Mezopotamiji, 88 kilometara udaljen od Bagdada, glavni grad Babilonskog Carstva i jedan od najstarijih kulturnih, političkih i trgovačkih centara. Ime mu potiče od akadske reči babilu, što znači božja kapija. Grad su osnovali Sumerani u četvrtom milenijumu p.n.e. Tokom vj ekova važnost grada se smanjivala, ali ponovo dobija na važnosti u 18. stoljeću p.n.e. kada postaje glavni grad Hamurabijevog carstva. U to vrijeme, Babilon je cvjetao zahvaljujući fantastičnim diplomatskim, političkim, logističkim i graditeljskim vizijama i sposobnostima njegovog vladara Hamurabija. Od tog trenutka i postaje glavni grad Babilonije.
Bio je smješten na objema obalama rijeke Eufrat tako da su morali biti sagrađeni nasipi koji su ga štitili od sezonskih poplava. Kada je procvjetao, osvojili su ga Asirci. Kako su se starosjedeoci opirali ovoj nametnutoj vlasti, Babilon je uskoro potpuno uništen kako bi Asirci ugušili ustanak. Borba oko prestolja u dinastiji koja je tada bila na vlasti donjela je nekoliko uništenja i obnova. Senaheriba naslijedio je sin Esarhadon koji je ponovo izgradio Babilon, da bi u borbi Esarhadonova dva sina, grad opet bio uništen. Kada se oslobodio agresivne asirske vladavine, grad je još jednom postao centar obnovljenog Babilonskog Carstva.
Oko 500 godine p.n.e. vladar Nabukodonosor je od grada napravio čudo antičkog svijeta: izgradio je Ištarinu kapiju, obnovio Etamenanski hram i izgradio Semiramidine viseće vrtove (jedno od sedam svj etskih čuda). Pod vladavinom Kira i njegova sina Darija, Babilon je postao centar učenja i naučnog napretka. Babilonski naučnici su napravili zvjezdane mape i uspostavili temelje savremene astronomije i matematike. Međutim, za vrijeme vladavine Darija III Babilon je počeo da stagnira. Aleksandar Veliki osvaja Babilon 331. godine p.n.e. i ponovo od njega stvara centar nauke i trgovine. Smrću Aleksandra Velikog završila se i veličanstvena priča o Babilonu.
Danas se reč Babilon koristi i kao opći simbol za multikulturalnu i multietničku metropolu u kojoj istovremeno zajednički život djeli više naroda, vjera i jezika, ali i veliku gradsku cjelinu iskvarenu porocima i nemoralom.
1.IZVORI I POVJESNI PREGLED
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta