Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Interpretacija književnog teksta - Metodika razvoja govora". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ВИСОКА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
СЕМИНАРСКИ РАД
Тема :
Интерпретација књижевног текста
Област : Методика развоја говора
Ментор: студент:
Ивана Срдић
Кикинда 2013/14.
Садржај
Увод......................................................................................3
Посебности у тумачењу басне..........................................5
Интерпретација књижевног текста................................8
Тумачење прозних књижевних текстова......................11
Литература..........................................................................18
УВОД
Књижевност је веома присутна у дечјим вртићима. Не прође ниједан дан, а да се предшколска деца у разним ситуацијама не сретну са књижевном речи: песма, прича, бајка, загонетка, брзалица, бројалица, успаванка, пословица...
Како бих приступила изради овог семинарког рада, извршила сам једно мало истраживање, међу васпитачима зрењанинске Предшколске установе у објекту „Црвенкапа“. Овај објекат има пет узрасних група. У васпитном раду укључена су по два васпитача на једној васпитниј групи. Сваки васпитач је добио по један анкетни листић везан за ово истраживање. Циљ моје анкете, био је да се информишем о књижевним садржајима, које васпитачи најрађе користе у свом раду. Анкетирани васпитачи требали су да заокруже само један од понуђених књижевних садржаја. Понудила сам следеће:
Бајка
Песма
Загонетка ,пословица, успаванка
Басна
Приповетке о животињама
Приповетке о догађајима
Приповетке о авантурама
Драмски текстови
Романи (у наставцима)
Васпитачи млађе групе рекли су да радо користе приче о животињама и кратке песме.
У средњој групи оба васпитача радо користе басну, као књижевни садржај.
У старијој групи један васпитач заокружио је бајку као понуђени књижевни садржај а други басну.
Прпремна група и њени васпитачи најрађе анализирају басну и кратке драмске текстове.
Васпитачи на јасленом узрасту, уживају у причама о животињама и кратким бројалицама.
Као сугестију на анкету, добила сам скоро идентичне коментаре, из којих сам извукла контекст. Наиме, поред књижевно- уметничких и развојних критеријума, треба уважавати дечји узраст, предходно искуство као и индивидуална интересовања. Иначе, упркос свему може се десити да одабрано дело збуњује и плаши децу, да им буде досадно, тешко и неразумљиво.
Уважила сам добронамерне коментаре и појаснила свој циљ. Наиме, ова анкета мени служи као смерница за писање овог рада.
Ипак већина васпитача, изјаснила се да у свом раду најрађе користе БАСНУ.
ПОСЕБНОСТИ У ТУМАЧЕЊУ БАСНЕ
Басна је врло занимљиво штиво за децу предшколског узраста због живописних ликова и сцена, због једноставности фабуле и због присутне комике. Она припада типу приповедној прози и носи обележје епског дела( догађај, ликови, фабула). У њој је обично остварен један догађај који чини целовиту епизоду.
Посебност басне огледа се у њеном алегоријском значењу. Она на посебан начин изражава своје поруке. Зато интерпретација басне треба да разјасни њен алегоријски смисао и да открије у понашању животиња, које су најчешћи ликови у њој, људске карактеристике. У басни је присутан црно-бели свет, начин карактеризације животиња при чему се истиче једна доминантна црта, док су све остале потиснуте ( лукавост лисице, суровост вука, глупост-тврдоглавост магарца, невиност јагњета, верност пса). Басна има наглашену моралну и дидактичку усмереност која чини њену суштину. Оваквим вредностима и краткоћом, басна се разликује од приче о животињама.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta