Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Maloljetni počinitelji kaznenih djela". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA AKADEMIJA
VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA
MALOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA
(seminarski rad iz predmeta Osnove kaznenog materijalnog prava)
ZAGREB, siječanj 2011 god.
SADRŽAJ
1. UVOD_________________________________________________________02
2. POJMOVI VEZANI UZ MALOLJETNIČKI KRIMINALITET __________________ 04
3. MALOLJETNIČKI KRIMINALITET ____________________________________ 05
3.1. Imovinski kriminalitet _____________________________________ 05
3.2. Zlouporaba opojnih droga__________________________________06
4. POLICIJA I MALOLJETNICI__________________________________________07
4.1. Specijalizirani policij. službenik za mladež______________________07
4.2.Primjena policijskih ovlasti__________________________________ 08
5. STATISTIČKI PODACI DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU RH____________11
6. VRSTE SANKCIJA ________________________________________________ 13
6.1. Odgojne mjere___________________________________________14
6.2. Maloljetnički zatvor_______________________________________18
6.3. Sigurnosne mjere_________________________________________18
7. ZAKLJUČAK_____________________________________________________19
8. LITERATURA____________________________________________________20
1.UVOD
U današnje vrijeme neprestanih promjena svakodnevno se susrećemo sa nekim oblikom kriminala. Čitajući novine, gledajući u tv ili pretražujući internet stranice uvijek smo „bombardirani“ aktualnim novostima koje podrazumijevaju neki oblik kriminalne djelatnosti. Poražavajuće je to što su upravo akteri tih djelatnosti – danas, sve više mladi, osobito adolescenti . Njihovo neznanje, želja za dokazivanjem, loš odgoj, problemi kod kuće, psihička nestabilnost, medijsko „nasilje“ - kojemu su možda i nesvjesno podložni samo su neki od razloga njihove agresivnosti, nasilja i na kraju kriminalne djelatnosti. Upravo maloljetnici kao kategorija ljudi sve su češći počinitelji kaznenih radnji od kojih često i neka završe ubojstvom. Prema statističkim podacima koje ćemo kasnije analizirati taj je broj u stalnom porastu. Taj je oblik kriminaliteta definiran kao maloljetnička delikvencija i prema nama dostupnim podacima on danas čini gotovo 15 % ukupnog kriminaliteta u svijetu. Uzmemo li u obzir da su „mladi“ osnova naše društvene piramide, s razlogom se možemo zapitati kuda to zapravo ide naše društvo!? Koje su moguće preventivne mjere u sprječavanju nastanka takvog devijantnog ponašanja i kako usmjeriti tu populaciju ljudi na pravi put, u skladu sa normama društveno prihvatljivog ponašanja.
Treba napomenuti da su upravo društvo, naša šira zajednica i obitelj čiji smo i mi članovi, oni elementi suvremene civilizacije koji direktno ili indirektno djeluju na najmlađe. Problem se javlja u tome što mladi još nisu dovoljno mentalno i moralno sazrjeli , nemaju dovoljno razvijen „kritički aparat“ da bi osuđivali ono negativno što im se svakodnevno servira preko medija ili nekih neprikladnih društvenih uzora. Fenomen je to koji nije svojstven samo Hrvatskoj već se sa njime bore i ostale države - osobito SAD(gdje je taj trend u porastu!) i zemlje EU. Tako s u se npr . u posljednjih 5 god. aktualizirala ubojstva djece u školama ! K oliko li ima samo filmića na YouTube-u koji prikazuju zgražajuće prizore takvih ubojstva ili poruke upozorenja! Novine su pune tragičnih priča, a u crnoj kronici sve je više slika mladih! Ne bi li spriječili i samu mogućnost razvoja takvog „scenarija“ potrebno je poduzeti preventivne mjere u društvu. Upravo ovdje svojom djelatnošću veliki doprinos mo že dati policija koja u suglasnosti i koordinaciji sa drugim strukama – obrazovno-odgojnim, zdravstvenim, pravnim itd. može doprinijeti boljitku društva, a time i sebi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta