Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Anatomska i fiziološka osnova kretanja životinja". Rad ima 26 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza
Prirodno izborno područje
Jasmin Lepić
Anatomska i fiziološka osnova kretanja životinja
- MATURSKI RAD -
Breza, februar 2014.
SADRŽAJ:
Uvod 3
Anatomska i fiziološka osnova kretanja životinja 4
Kičmena moždina 5
Uloga produžene moždine 5
Uloga mezencefalona 6
Uloga kortikalne komponente 7
Uloga bazalnih ganglija 8
Uloga malog mozga 9
SKELETNI MIŠIĆ Organizacija mišićnog vlakna, kontraktilni proteini 10
Molekulska osnova mišićne kontrakcije 12
Sprega izmedju električne i mehaničke aktivnosti mišića 14
Mehaničke osobine mišića, vremenska korelacija električne i mehaničke aktivnosti 15
Vrste kontrakcija 17
Odnos opterećenja i brzine skraćenja, rad mišića 20
Sumacija kontrakcija 21
Zamor mišića 22
Klasifikacija mišićnih vlakana 23
Motorna jedinica i neke osobine mišića u organizmu 24
Zaključak 25
Literatura 26
Uvod
Najpoznatiji tip kretanja životinja vezan je za kontrahovanje i opuštanje mišićnih ćelija.Funkcija mišića zasniva se na djelatnosti kontraktibilnih ćelija koje su obično grupisane i tvore mišićno tkivo. One su sposobne za aktivno skraćivanje, dok se izduživanje odvija kao pasivan odgovor na spoljašnju silu, što može na primjer da bude antagonistički mišić ili hidrostatički pritisak. Mišićno tkivo obezbjeđuje kretanje organizma, ali isto tako i cirkulaciju tjelesnih tečnosti, propulziju hrane kroz digestivni trakt, veličinu lumena arterijskih sudova, te punjenje i pražnjenje mokraćnog i žučnog mjehura. Povezani sa čvrstim skeletnim elementima mišići mogu da ostvare vrlo kompleksne pokrete. Skeletni mišići kičmenjaka su dobro proučeni, dobrim dijelom zbog svoje velič ine i pogodnosti za eksperimenalni rad.Skeletni mišići čine veliki dio organizma kič menjaka. U životinja mišićna masa čini oko 40 % ukupne mase tijela.Njihova funkcija leži u brzom odgovoru na stimulus i pod kontrolom je nervnog sistema.Oni obično funkcionišu kao dio sistema poluga sačinjenih od skeletnih elemenata, za koje su prič vršćeni č vrstim vezivnim tkivom (tetivama). Često se mišići pojavljuju kao antagonistički par - kontrakcija jednog izaziva pokret u jednom, a kontrakcija drugog u suprotnom pravcu. Ponekad kontrakcija jednog od njih refleksno inhibira kontrakciju drugog. Skeletni mišići su obavijeni vezivnim omotač em, epimizijumom,od koga polaze septe (perimizijum) u mišić gdje omotavaju snopove mišićnih vlakana (fascikule). Perimizijum čini jedinstvo sa trakama vezivnog tkiva (endomizijumom) koje se nalaze oko svakog mišićnog vlakna. Nabrojani dijelovi vezivnog tkiva se na završetku mišića spajaju sa tetivom koja je na svom drugom kraju vezana za koštani element.
Anatomska i fiziološka osnova kretanja životinja
Postoje tri nivoa CNS koji kontrolišu somatsku motornu aktivnost, a organizovani su hijerarhijski i paralelno (Sl. 1). Kičmena moždina sadrži neuronske mreže koje mogu da kontrolišu različite automatske stereotipne reflekse, koji mogu da funkcionišu i kada je kičmena moždina odvojena od viših delova CNS. Moždano stablo sadrži više eferentnih puteva koji učestvuju u kontroli aktivnosti kičmene moždine. Moždano stablo integriše po milion aksona sa svake strane. U produženoj moždini vlakna se grupišu i formiraju piramide na ventralnoj strani produžene moždine. Na granici produžene i kičmene moždine . vlakana se ukršta i formira lateralni kortikospinalni trakt, a neukrštena vlakna formiraju ventralni kortikospinalni trakt koji je filogenetski stariji. Kortikobulbarna vlakna završavaju se direktno na motoneuronima koji inervišu mišiće glave i lica. Aksoni ventralnog trakta završavaju se na interneuronima koji kontrolišu motoneurone aksijalnih mišića trupa i vrata i proksimalnih mišića udova. Aksoni lateralnog trakta završavaju se direktno na motoneuronima koji inervišudistalne mišiće ekstremiteta. Pre sinapse sa motoneuronima se ukrštaju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta