Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dragutin Dimitrijević Apis". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
POLITIČKI SISTEMI SRBIJE
TEMA:DRAGUTIN DIMITRIJEVIĆ
APIS
Školska 20/20.godina
SADRŽAJ
Sadržaj..........................................................................................................1
Uvod.........................................................................................................2
Bigrafija…………………..........................................................................3
Оsnivanje crne ruke – ujedinjenje ili smrt….............................................4
Apis kao šef obaveštajnog odseka..................................................................5
Solunski proces........................................................................................6
Zaključak.....................................................................................................12
Literatura.................................................................................................13
2.UVOD
Srpska istorija prepuna je manje ili više značajnih i uticajvih ličnosti, ali je jedna od najkontraverznijih ličnosti u istoriji srpske vojske i uopšte bio Dragurin Dimitrijević poznatiji pod nadimkom Apis. Hvaljen i kuđen, heroj i terorista, čovek koji je stradao od ruke iste dinastije u čijem ustoličenju je učestvovao.
Hrabrost, junaštvo, velike pobeda ali i greške naših vojnika, oficira i dr., se nikada ne smeju zaboraviti. Njihovim uspesima srpski narod mora zauvek da se ponosi, a na greškama učiti. Srpski oficiri, ratnici, vojnici, su na svaki način, više ili manje pozitivno, obeležili svoje vreme. Njihove biografije nam pružaju mogućnost da sa druge strane zavirimo u taj veliki, sastavljen od niza manjih, mozaik i da malo drugačije razmislimo o tom vremenu. Sloga i nesloga Srba odnosno posledice srpskog jedinstva ili nejedinstva u pojedinim momentima naše istorije kao i to koliko su Srbi mnogo ili malo mogli da ostvare svoje ciljeve zavisilo je često od toga koliko su oni koji su ih vodili bili sposobni.
Osnovna svrha i cilj rada jeste da ukaže na neke od najznačajnih događaja iz života ovog srpskog oficira i to:
biografija
osnivanje crne ruke – ujedinjenje ili smrt
Apis kao šef obaveštajnog odseka
Solunski proces
3.BIOGRAFIJA
Dragutin T Dimitrijević Apis rođen je u Beogradu 05.08. 1876.god. u jednoj staroj beogradskoj kući u siromašnoj porodici.
Slika - Dragutin Dimtrijević Apis
Zbog trenutnih političkih prilika u Srbiji, Apis je čak ozbiljno razmišljao da napusti Akademiju. Međutim kralj Milan koji se vratio iz prognastva poklono je veliku pažnju vojnoj reformi i tako podstakao Apisovu karijeru. Milan je bio glavnokomandujući u srpskoj vojsci i stvorio je privelegovani oficirski sloj u društvu od kojeg je hteo da napravi glavni oslonac apsolutizmu svoga sina. Apis je 1896.godine završio niži tečaj Akademije i postao je potporučnik u Sedmom pešadijskom puku u Beogradu. Služio je kao vodnik, a zatim kao instruktor u podoficirskoj školi više od godinu dana. Dve godine kasnije upisao je viši tečaj Akademije za general-štabnog oficira i i bio unapređen u pešadijskog poručnika već 1899.godine. On je posetio Nemačku i Rusiju, gde je studirao najnovije nove ideje
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta