Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
ОСНОВИ ПОЛИЦИЈСКЕ ИНФОРМАТИКЕ
ИНТЕРНЕТ
Предметни наставник Студент
Школска 2010/2011.година
САДРЖАЈ
Садржај..........................................................................................................2
Увод...............................................................................................................3
Настанак и развој интернета........................................................................4
Структура мрежа..........................................................................................6
Приступ интернету........................................................................................6
Услуге интернета...........................................................................................7
Интернет адреса............................................................................................7
Интернет протоколи......................................................................................9
Пренос датотека..........................................................................................11
Портови........................................................................................................12
Интернет сервиси.......................................................................................12
Мере заштите на интернету.......................................................................15
Интернет у Србији.......................................................................................17
Закључак......................................................................................................18
Литерадура.................................................................................................19
УВОД
Интернет је глобална рачунарска мрежа и представља милионе рачунара широм света повезаних у једну јединствену мрежу. Појам Интернет значи мрежа унутар мреже, или интерконекцију између више рачунара. Интернет није власништво ниједне компаније појединачно већ представља једну отворену информатичку мрежу. Идеја Интернета проистекла је из локалних рачунарских мрежа у предузећима које су омогућавале дељење рачунарских ресурса и развијену датотеку и поште унутар предузећа. Структурно постоје мале мреже које се међусобно везују, и тиме чине ову структуру. Интернет се све више назива глобалном мрежом информација (велика интернационална-глобална база података). Количина информација коју ти сервери поседују је огромна, и тешко је проценити и приказати реално колика је она заиста , највећим делом пр иступачна свакоме ко поседује модем и одговарајући софтвер.
Интернет представља мрежу више десетина милона рачунара који су међусобно повезани на различите начине. Тај број се стално повећава, тако да је у веома кратком временском периоду Интернет заузео једно од најзначајнијих места у области складиштења, претраживања и искориштавања различитих информација. Сви рачунари коришћењем TCP/IP протокола међусобно комуницирају. На основу Интернет адресе тачно знамо ком рачунару је порука упућена.
Интернет својим корисницима нуди велики број услуга – сервиса. Најчешћи коришћени сервиси су: e-mail, WorldWide Web (WWW), FTP, Newsgroups, Chat, servisi za pretraživanje.
Осим тога, да бисмо боље схватили значај Интернета у свету, неопходно је да се упознамо са његовим настанком, развојем , структуром, системом протокола и адресама без којих би његово функционисање било немогуће. Поред тога, неопходно је упознати се са апликацијама и корисницима Интернета.
НАСТАНАК И РАЗВОЈ ИНТЕРНЕТА
Много што везано уз „рођење“ Интернета и дан данас је непознаница у широј јавности. Нејасни су први, конкретни разлози због којих је америчка влада покренула развитак мреже, а чак је и формални датум „рођења“ дискутабилан око кога ће се тешко сложити и најбољи познаваоци историје информатике. Неки тврде како је то 1961.г. када је dr. Leonard Klajnrok на универзитету MIT први пут објавио рад оpacket-swiching технологији, односно када је развио преспајање пакета, тј. н ачин рада компјутерске мреже у којем се поруке деле на пакете, а сваки пакет тражи свој пут до циља. Неки наводе 1969.г. као годину рођења Интернета јер је тада Минаистарство одбране SAD.a одабрало независну агенцију за напредно истраживачке пројекте (Advanced Resarch project Agency – APRA), у циљу развоја стратешких пројеката из области комуникација, формирало групу рачунарских програмера и електронских инжењера да нађу начин на који рачунари функционишу. Резултат тих напора био је APRANET, прва рачунарска мрежа која је повезала америчке научне и академске истраживаче, а састојала се од 4 чвора, од којих је једно власништво Министарства одбране SAD. Та мрежа је била предходница данашњег Интернете, а пројекат је настављен, јер се видело да такво повезивање омогућава лагану размену информација.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta