Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementi sistema bezbjednosti". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


REPUBLIKA SRPSKA
UNIVERZITET SINERGIJA
FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
BANJA LUKA
Seminarski rad
Predmet: Sistemi bezbjednosti i zaštite
Tema: Elementi sistema bezbjednosti
Banja Luka, decembar 2013. godine
Sadržaj
Uvod 3
1 Osnovi sistema bezbjednosti 4
2 Karakteristike sistema bezbjednosti 6
3 Komponente sistema bezbjednosti 7
4 Elementi sistema bezbjednosti 8
Zaključak 10
Literatura 11
Uvod
Najčešće se pojam ugrožavanja i bezbjednosti objašnjavaju jedan pomoću drugog, mada je suština oba pojma neodređena. Tako se kod određivanja stanja bezbjednosti ističe da njemu nasuprot stoji stanje ugroženosti. Navedeni pojmovi su vrijednosti neutralni, jer uvijek su u pitanju cinjenice drustvenog i politickog karaktera, ponašanja (pojedinca, država, grupe država), bez obzira da li je to ponašanje pozitivno ili negativno, da li usporava ili pospješuje razvoj društva.
Prvi termin bezbjednosti se upotrebljava u smislu nacionalne bezbjednosti, što implicira ostvarenje i očuvanje državnog (nacionalnog) interesa. Bezbjednost se određuje i kao interes pojedinaca i društvenih zajednica.
Da bismo mogli da odredimo pojam sistema bezbjednosti, potrebno je da znamo koji je njegov cilj i koje potrebe on zadovoljava. Podrazumjeva se da cilj mora da bude doživljen kao potreba i motiv za akciju svih članova klase. Da bi cilj mogao da ima ulogu uzroka, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi: da odgovara stvarnim potrebama društvene grupe; da svijest o cilju bude široko razvijena; da ne bude formulisan previše apstraktno ili od beznačajne društvene grupe; da sredstva predložena za realizaciju cilja budu adekvatna i prihvatljiva itd.
Sistem bezbjednosti, kao i svaki drugi sistem, predstavlja misaonu konstrukciju nekog realnog objekta. Taj realni objekat koji se izražava ovim sistemom jesu državne funkcije. U navedenom smislu, sistem bezbjednosti se može odrediti i kao organizovani društveni sistem preko kojeg društvo organizuje funkciju zaštite svojih vitalnih vrijednosti radi opšteg napretka i razvitka društva. U teoriji još uvijek nije dovoljno raspravljeno šta su to državne funkcije. One su veoma različite, jer inače zavise od veoma različiti okolnosti, istorijskog razvoja, konkretnog društvenog i političkog sistema.
Sistem bezbjednosti se može odrediti dvojako: kao način organizovanja društva za zaštitu od svih izvora i oblika ugrožavanja i kao način zaštite osnovnih društvenih vrijednosti. Osnovna funkcija sistema bezbjednosti je preventivna, da svojim postojanjem i znanjem da postoji predstavlja instrument odvraćanja neprijateljske i druge kriminalne djelatnosti organizacija, grupe ili pojedinaca. Ako do nepovoljne aktivnosti dodje, sistem mora energično da reaguje represivno otklanjanjem uzroka opasnosti i eliminisanjem njihovih nosilaca na pravno dozvoljen način.
Osnovi sistema bezbjednosti
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------





Fotografija dokumenta