Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Deca razvedenih roditelja". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DECA RAZVEDENIH RODITELJA
Seminarski rad
Sadržaj :
Uvod ………………………………………………………………………………………..
1. NEKOMPLETNA PORODICA USLED RAZVODA BRAKA ..................................
1.1 Ponašanje dece pre i posle razvoda roditelja ..........................................................
1.2 Posledice razvoda braka na dete ............................................................................
2. PONAŠANJE RAZVEDENIH RODITELJA PREMA DETETU ..............................
Zaključak …………………………………………………………………………………...
Literatura …………………………………………………………………………………...
3
4
6
8
12
21
22
UVOD
Fenomen razvoda braka, naročito poslednjih decenija, prisutan je svuda u svetu u manjoj ili u većoj meri. Broj razvoda u našoj zemlji je konstantno dosta visok: na sto zaključenih brakova godišnje se razvodi 11-14 parova. Kada dodje do razvoda, deca najčešće bivaju dodeljena majci, jer je ona obično više vezana za decu, više im je potrebna, naročito kad su mlađa. Kada dodje do razvoda, muževi često žele da se oslobode i brige o deci – ne žele da plate alimentaciju. Treba naglasiti da se prilikom rešavanja razvoda kod nas javlja još jedan problem – stambeno pitanje.
Time što deca ostaju sa majkom, ona preuzima uglavnom ukupnu brigu oko podizanja i vaspitanja dece. Takva situacija ima dvostruke posledice: ekonomske i vaspitne. Majka mora više da radi, pa joj ostaje manje vremena da se bavi decom. Zbog napora ona postaje nervozna, nespokojna, netolerantna, što remeti porodičnu atmosferu, odnose između majke i dece. Sve te okolnosti nepovoljno deluju na razvoj dece i njihovu sposobnost,kao i na formiranje negativnih stavova prema roditeljima, a često i prema školi i drustvu.
Stoga danas nije nimalo čudno da su najugroženija deca iz razvedenih brakova. Ona su razdvojena između oca i majke te zbog toga nedostaju čvrste emocionalne veze koje su potrebne za razvoj karaktera. Takva deca zarana upoznaju neverstvo i ne mogu u majci ili ocu videti uzor na koji bi se ugledali i koji bi u životu sledili. Često postaju nestabilnog karaktera i osećajno ugroženi. Narušeni brakovi u kojima su otac i majka još samo mržnjom vezani nisu sredine u kojima se deca mogu dobro društveno razvijati. Doživljavajući svađu umesto ljubavi u detetu se fiksira negativan stav. Oni nisu obuhvaćeni jedinstvenim porodičnim duhom nego često saznaju i suprotna mišljenja i poglede roditelja što deluje na njihovo držanje i stav.
Sa pravnog stajališta rekli bismo da je taj problem rešen, ali sa socijalno-psihološko-pedagoškog nije još rešen. Sve više dolazi do izražaja pojava da razvedeni roditelji i pedagoška ugroženost dece idu zajedno. Stoga je najbolje kad se bračni drugovi razvedu kao supružnici, ali se ne razvedu kao ljudi, još manje kao roditelji. Produženi sukobi među roditeljima (koji se sada isključivo odvijaju preko deteta, a sa deklarisanim stavovima da su u interesu deteta, zapravo su isključivo protiv interesa deteta. Ovo se posebno odnosi na situacije u kojima deca nisu cilj, već sredstvo za nastavljanje konflikata među roditeljima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta