Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akvakultura gajenje pastrmke". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD:
Na području Srbije gajenje pastrmke se najvećim delom obavlja u hladnovodnim –pastrmskim ribnjacima, u manjoj meri u kaveznim sistemima i u ograđenim prirodnim i antropogenim
vodama.Tačne povrsine pod pastrmskih ribnjacima je teško utvrditi pošto je poslednjih godina podignut veliki broj malih pastrskih ribnjaka o kojima gotrovo da ne postoji nikakva evidencija.
Na osnovu raspoloživih podataka može se pretpostaviti da pokrivaju 12-15 hektara površine.
Proizvodnja na ribnjacima je jako promenljiva, što zavisi od niza faktora, ali i od većih ili
manjih propusta u samom projektovanju ribnjaka, kao što su predimenzioniranje pastrmskih ribnjaka, isti dovodni i odvodni kanal itd.
gajenje pojedinih vrsta kod nas veoma velike, kao i da se proizvedena riba relativno lako plasira na domaćem tržištu, povećava interes investitora, budućih proizvođača ribe.
Kada je u pitanju proizvodnja pastrmskih vrsta riba (pre svega kalifornijske pastrmke) mogućnosti povećanja površina su uslovljene resursima čiste, kvalitetne, vode tako da se sadašnje površine mogu udvostručiti, eventualno utrostručiti izgradnjom većeg broja ribnjaka malih kapaciteta. Ovakvi ribnjaci će se uglavnom graditi u brdskoplaninskim područjima Srbije.
IZGRADNJA RIBNJAKA
Pre negošto se krene sa izgradnjom ribnjaka neophodno je obaviti čitav niz pripremniuh radova.
Upravo zbog toga upoznaćemo buduće proizvođače sa dinamikom radova na izgradnji ribnjaka:
-Izbor lokacije za izgradnju ribnjaka;
-Istrazni radovi ispunjenosti prirodnih uslova
za izgradnju ribnjaka;
-Izrada idejnog projekta ;
-Rešavanje imovinsko pravnih odnosa oko predviđenje lokacije;
-Upućivanje zahteva Republičkom Hidrometeorološkom zavodu RS, za dobijanje Mišljenja u
postupku projektovanja ribnjaka;
-Upućivanje zahteva nadležnoj Radnoj jedinici
Vodoprivrednog centra Javnog vodoprivrednog preduzeća za dobijanje vodoprivrednih uslova za projektovanje riobnjaka;
-Ukoliko lokaciju za izgradnju ribnjaka naseljava neka retka ili ugrožena biljna ili
životinjska vrsta upućivanje Zahteva za dobijnje uslova od Zavda za zaštitu prirode Srbije;
-Obezbeđivanje urbanističke dokumentacije;
-Izrada tehničke dokumentacije za ceo objekati kao i tehnološku dokumentaciju;
-Upućivanje zahteva JVP-u za dobijanje saglasnosti na urađen projekat;
-Obezbeđivanje vodoprivredne dozvole od JVP;
-Upućivanje zahteva za dobijanje sanitarne saglasnosti;
-Upućivanje zahteva Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede za dobijanje Rešenja o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i drugih uslova u skladu sa zakonom za dobijanje delatnosti iz oblasti poljoprivrede;
-Obezbeđivanje upotrebne dozvole od strane nadleznog organa Skupštine Opštine;
-Zasnivanje proizvodnje.
Proizvodnja riba je vrlo specifična i da ne trpi greške.Da bi se realizovala dobra proizvodnja
neophodno je poznavati potrebe riba, kao i načine da im se one zadovolje sa tim neophodno je da se ribnjak koncipira po instrukcijama strukcijama ribarstva.Tačnije stručnjak iz oblasti ribarstva treba da izradi idejnu varijantu projekta i projektni zadatak hidrograđevinskom inžinjeru koji će to razraditi i uraditi glavni hidrotehnički projekat.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta